Cправочник агронома

Яблуня

Літні сорти

Мелба. Дерево середньоросле, відзначається раннім вступом у плодо­ношення (на 4—5-й рік), високою зимостійкістю. Плоди майже округлої форми, середнього розміру (100—130 г), зеленувато-жовті, з суцільним смугасторозмитим рум’янцем, десертні, кисло-солодкі, з приємним аро­матом, достигають у серпні неодночасно. Сорту властива недостатня стій­кість проти парші. Районований у більшості областей, за винятком Івано-Франківської, Тернопільської та Чернігівської.

' Папірника. Дерево середньоросле, зимостійке. Сорт врожайний, але плодоносить періодично. Плоди невеликі (до 120 г), видовжено-округлі, злегка ребристі, солом’яно-жовтого, інколи білуватого забарвлення, соко­виті, кисло-солодкі, достигають у липні або на початку серпня. Стійкий проти грибних захворювань. Районований в усіх областях, за винятком Кримської.

Осінні сорти

Антонівка звичайна. Дерева сильнорослі, зимостійкі, вступають у пло­доношения па 5—6-й рік, врожаї періодичні, але в рік плодоношення ви­сокі. Плоди великі (120—200 г), жовтувато-зелені, м’якуш зернистий, со­ковитий, виннокислий, достигають у вересні. Паршею уражується слабо. Районований у Волинській, Житомирській, Київській, Полтавській, Ро- венській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях.

Мекінтош. Дерева сильнорослі, зимостійкі, починають плодоносити на

6— 7-й рік. Врожаї досить високі й регулярні. Плоди вищесереднього роз­міру, інтенсивно забарвлені, з майже суцільним темно-червоним рум’ян­цем. М’якуш ніжний, соковитий, смак чудовий, винно-солодкий з харак­терним сильніш ароматом. Дуже уражується паршею. Районований в усіх областях.

Пепінка золотиста. Дерева середньорослі, морозостійкі, вступають у плодоношення на 3—5-й рік, урожайність висока і майже щорічна. Плоди великі, округлі, золотисто-жовтуваті з розмитим ясно-карміновим рум’ян­цем. М’якуш білий, ніжний, соковитий, кисло-солодкий, приємний на смак. Сорт недостатньо стійкий проти парші. Районований у Волинській,

Ворошиловградській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоград­ській, Львівській та Ровенській областях.

Слава переможцям. Дерева сильнорослі, зимостійкі, вступають у пло­доношення на 4—5-й рік, урожайність висока. Плоди середнього або ви - щесереднього розміру, жовтувато-зелені з яскравим розмитим рум’янцем від ясно-рожевого до червоного відтінку. М’якуш ніжний, соковитий, де­сертний, кисло-солодкий з ароматом. Не уражується паршею і борошни­стою росою. Районований в усіх областях, за винятком Івано-Франків­ської.

Уелсі. Дерева середньорослі, зимостійкі, вступають у плодоношення на 4—5-й рік, плодоносять рясно, але періодично. Плоди середнього розміру, високих товарних якостей, жовтувато-зелені з смугастим ру­м’янцем. М’якуш білувато-рожевий, ніжний, соковитий, на смак кисло - солодкий з легким ароматом. Стійкий проти грибних хвороб, не вибагли­вий до грунтових умов. Районований у Ворошиловградській, Дніпропе­тровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Зимові сорти

Бойкен. Дерева середньорослі, зимостійкість вище середньої, вступа­ють у плодоношення на 5—8-й рік, урожайність висока, регулярна. Пло­ди великі або середнього розміру (при високому врожаї), лимонно-жовті з рожевим рум’янцем па освітленому боці. М’якуш білий, щільний, соко­витий. Смак кислуватий. Паршею уражується слабко, а борошнистою ро­сою сильно. Районований у Вінницькій, Ворошиловградській, Житомир­ській, Київській, Полтавській, Сумській і Чернігівській областях.

Голден делішес. Дерева середньорослі, зимостійкість середня, всту­пають у плодоношення на 3—4-й рік, урожайність висока. Плоди вищесе - реднього розміру, золотисто-жовті з легким загаром. М’якуш жовтуватий, щільний, соковитий, винносолодкий, з сильним ароматом. Уражується паршею і борошнистою росою, вибагливий до родючості грунту і тепла. Районований у Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Донецькій, Крим­ській, Миколаївській, Херсонській і Чернівецькій областях.

Джонатан. Дерева середньорослі, середньозимостійкі, вступають у пло­доношення на 4—5-й рік, урожайність висока. Плоди середнього розміру, а за несприятливих умов — дрібнуваті, зеленувато-жовті з інтенсивним яскраво - або темно-червоним рум’янцем. М’якуш жовтуватий, ніжний, щільний, винносолодкого смаку з специфічним ароматом. Стійкий проти парші, але сильно уражується борошнистою росою. Районований у біль­шості областей, за винятком Житомирської, Кримської, Миколаївської, Полтавської, Сумської і Чернігівської.

Зимове лимонне. Дерева середньорослі, зимостійкі. В плодоношення вступають на 3—4-й рік, урожайність висока. Плоди великі, забарвлення їх у період знімальної стиглості зеленувате, при зберіганні стають ли­монно-жовтими. М’якуш білий, щільний, соковитий, на смак кислуватий, а при повному достиганні — солодкувато-кислий. Сорт не вибагливий до грунтових умов, стійкий проти борошнистої роси. Районований у Полтав­ській, Сумській та Харківській областях.

Зимове Плесецького. Дерева сильнорослі, зимостійкі, вступають у плодоношення на 4—6-й рік, урожайність висока, плодоносять щорічно. Плоди великі, зеленувато-жовті з яскраво-червоним рум’янцем з штри­хами. М’якуш щільний, кисло-солодкий. Стійкий проти грибних хвороб.

Районований у Вінницькій, Полтавській, Ровенській і Хмельницькій об­ластях.

Зоря Поділля. Дерева сильнорослі, зимостійкі, вступають у плодоно­шення на 4—5-й рік, урожайність висока. Плоди великі, солом’яно-жовті з яскраво-червоним розмитим рум’янцем із штрихами, смак кисло-солод­кий, десертний. Стійкий проти парші та борошнистої роси. Районований у Ворошиловградській та Сумській областях.

Кальвіль сніговий. Дерева середньо - або сильнорослі, зимостійкі, вступають у плодоношення на 7—8-й рік, урожайність висока. Плоди середнього розміру, зеленуваті, при достиганні — білувато-жовті з лег­ким рожевим рум’янцем на освітленому боці. М’якуш сніжно-білий, ніж­ний, соковитий, смак винносолодкий, десертний. Стійкий проти парші та борошнистої роси. Районований в усіх областях, за винятком Закарпат­ської і Кримської.

Київське зимове. Дерева сильнорослі, зимостійкі, високоврожайні, вступають у плодоношення на 4—5-й рік. Плоди великі, зелені, вкриті яскраво-червоним смугастим рум’янцем па фоні основного жовтуватого забарвлення. М’якуш світло-кремовий, щільний, соковитий, кисло-солод­кий. Сорт не вибагливий до умов вирощування, стійкий проти грибних хвороб. Районований у Вінницькій, Житомирській і Черкаській областях.

Ренет Симирснка. Дерева середньорослі, високоврожайні, зимостій­кість недостатня, вступають у плодоношення на 4—5-й рік. Плоди серед­нього або вищесереднього розміру, зелені, при достиганні жовтуваті. М’якуш щільний, соковитий, білий або зеленуватий. Смак десертний, кисло-солодкий. Уражується паршею і борошнистою росою. Районова­ний у більшості областей, за винятком Волинської, Закарпатської, Івано - Франківської, Львівської, Сумської, Чернігівської.

Cправочник агронома

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua