Cправочник агронома

Удобрення сіножатей і пасовищ

Застосування добрив найбільш ефективне на достатньо зволожених природних кормових угіддях, в травостої яких переважають цінні кормові трави. Лучні трави, що зазнають багаторазового використання, потре­бують великої кількості поживних речовин. З урожаєм сіна 50 ц/га вино­ситься з грунту в середньому по 75 кг азоту і калію, 20 кг фосфору та 50 кг кальцію, а з урожаєм 150—200 ц/га зеленої маси культурних пасо­вищ— по 90—120 кг азоту і калію та 20—26 кг фосфору. На луках біль­шості типів найвищі прирости врожаю дають азотні добрива або азотні в поєднанні з фосфорними і калійними. 1 кг внесеного азоту забезпечує одержання 12—14 кормових одиниць. Найбільше окуповуються ці добрива на злакових і злаково-різнотравних травостоях. На луках, які мають в травостої понад 20 % бобових, а також за недостатньої зволоженості ефективність азотних добрив знижується.

Фосфорно-калійні добрива на луках більшості типів підвищують вро­жай сіна в середньому на 12 ц/га. Фосфорні добрива більш ефективні на низинних луках, у заплавах малих річок на Поліссі і в Передкарпат- ті, а також на гірських луках. При інтенсивному використанні лук на

зволоження у

Розкидний

Рядковий

Розкидно-рядковий

Роздільно-рядко­

вий:

вузькорядний

суцільний

широкорядно-на-

півпокривний

Все насіння сумішки висівають розкидним способом

Трави висівають разом з по­кривного культурою або рядками в її міжряддя шириною 15 см Крупне насіння висівають в ряд­ки з міжряддям 15 см, дрібне — врозкид

Крупне насіння висівають з по­кривною культурою, а дрібне —■ рядками в міжряддя шириною

7,5 см

Злакові й бобові висівають по­чергово в міжряддя покривної культури (міжряддя 15 см) Рядки покривної культури чер­гуються з рядками трав, можли­ве чергування злакових і бобо­вих компонентів

Застосовують на вперше ос­воюваних землях після очи­щення від чагарника За достатнього зволоження

Те саме

При швидкому підсиханні грунту на поверхні

За нестійкого Лісостепу

За недостатнього зволоження

218. Норми висіву та глибина загортання насіння трав на луках у чистому виді при 100 %-н1й господарській придатності і сівбі під покрив

Полісся

Конюшина лучна

16

14

» рожева

12

11

» б іла

12

11

Люцерна синьогіб-

ридиа

16

14

Лядвенець рогатий

12

12

Буркун білий

22

18

Тимофіївка лучна

13

11

Костриця лучна і

очеретяна

25

18

Грястиця збірна

20

18

Райграс високий

28

20

Пажитниця багато­

річна

28

20

» багатоквіткова

28

25

Лисохвіст лучний

20

16

Норма висіву,

к г/ га

ос

Господарська при­датність насіння за ГОСТом

па мінеральних грунтах

g-g

а

се

і

Види трав

X Я

о.

о

U

«0

о

к

а

«

S

А

О

а

X сх X «

К X X А

3 3 * й

о 73

П о т

іі

о *

s U

я s' Зі

а

§

с*

3

сх а

сх

а - в - ж

а

О и

і Лісостеп

15

1—3

1,71

88

77

10

0,5—1,5

0,73

78

67

10

0,5—1,5

0,69

78

67

1—3

1,95

83

71

_

1—2,5

0,95

82

70

_

2—3

1,90

82

76

14

0,5—2

0,42

87

81

17

1—3

1,85

87

78

13

1-3

1,20

86

72

21

1,5—3

2,70

86

68

15

1—3

2,10

87

78

_

1—3

2,10

86

68

13

1—2

0,30

77

60

Види трав

Норма висіву, кг/га

Глибина загортання насіння, см

Середня маса 1000 насінин, г

Господарська при­датність насіння за ГОСТом

на мінеральних грунтах

на низинних тор­фовищах, розкид­ний

І клас

II клас

розкид­

ний

рядковий

Стоколос безостий

зо

25

25

2—3,5

3,50

86

72

Очеретянка звичай­

на

12

10

15

0,5—1,5

0,80

85

63

Бекманія звичайна

12

10

12

0,5—2

0,90

82

59

Тонконіг лучний

15

15

12

0,5—1,5

0,25

71

55

» болотний

17

12

12

0,5—1,5

0,24

Мітлиця біла

11

11

11

0,5—1,5

0,15

84

64

Костриця червона

22

18

22

0,5—1,5

1,10

82

72

Степ

Люцерна синьогіб-

ридна

14

12

__

1—3

1,95

88

82

» жовта

12

10

_

1—3

1,20

83

71

Еспарцети

90

70

2—4

20

84

78

Буркун білий

20

16

2—3

1,90

82

76

Житняки

12

10

1—3

1,95

86

72

Стоколос безостий

28

22

2,5—3,5

1,90

86

72

Стоколос прямий

28

22

1,5—3

3,50

80

70

Пирій. безкорене-

вищний

20

18

1,5—3

3,50

80

72

Лисохвіст здутий

22

18

1—2

0,3

Прим і т к а Глибина загортання

насіння:

більша —

на легких, менша — на важких

грунтах.

фоні внесення азотних і азотно-калійних добрив потреба в фосфорі й йо­го ефективність збільшуються. Фосфорні добрива відзначаються тривалою післядією і сумарний приріст врожаю від них у 2,5 раза вищий, ніж у рік внесення.

Ефективність калійних добрив найбільша на осушених торфовищах, а також иа довгозатоплюваних вологих луках Полісся і Лісостепу. По­треба в калійних і фосфорних добривах збільшується в міру поліпшення водного режиму і азотного живлення, підвищення в травостої частки бобо­вих, а також при інтенсивнішому використанні травостою. Азотні й калій­ні добрива на луки в нормах до 60 кг/га поживної речовини вносять рано навесні, калійні — восени, а при підвищених нормах роздрібнено: весною і після укосів. Фосфорні дають весною або восени за один раз. Норми мі­неральних добрив для внесення на луки наведені в таблиці 219.

На луках Полісся, західного Лісостепу і в Карпатах поряд з мінераль­ними добривами доцільно раз у 3—4 роки вносити поверхнево 30—40 т/га перепрілого гною або торфо-гнойового компосту чи рідкого гною по 100 м3 3—5 разів за вегетаційний період в розведенні 1 : 5 водою при весняному і 1 : 10 при повторному внесенні.

Злаковий

Тип лук

Грунти

Травостій

N

Полісся, північний і західний Лісостеп,

Низинні

Мінеральні

Природний

60

Суходільні недостатньо зво-

Піщані, супіщані суглинкові

Сіяний

30—45

ложен і

Суходільні вологі

Те саме

Те саме

45—60

Заплавні па підвищених еле­

Алювіальні, піщані й супіс­

Природний

30—45

ментах рельєфу

кові

Те саме, на середніх елемен­

Алювіальні суглинки

»

45—60

тах рельєфу

Те саме

Сіяний

60—90

Осушені торфовища

Торфові

»

60—90

Південно-східний

Заплавні і в днищах балок

Мінеральні незасолепі

Природний

45—60

Сіяний

60—90

Засолені

»

60—90

Суходільні на схилах балок

Сірі лісові і чорноземи різ­

Природний

30—45

ного ступеня змитості

Сіяний

60—90

Степ

Заплави і вологі

Алювіальні суглинки, часто Природний

45—60

засолені Сіяпніі

60—90

Остеїшси і в заплавах і балках

Тс саме »

30—60

Схили балок

Чорноземи еродовані »

60

Cправочник агронома

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua