Cправочник агронома

Рицина

Біологічні особливості. Рицина — світлолюбна і теплолюбна рослина. Насіння починає проростати при 10—12°, а масове проростання настає при 18—20 °С. До приморозків дуже чутлива, при температурі мінус 1 °С пошкоджуються молоді сходи, а при мінус З °С гинуть розвинуті рослини. В центральному Степу до перших осінніх приморозків достигають зде­більшого лише центральні грона, а в південному Степу — і грона першо­го та другого порядків. Маючи добре розвинуту надземну частину та кореневу систему, яка заглиблюється в грунт до 1,5—2 м, рицина для формування врожаю багато використовує вологи. Кращі грунти для неї—чорноземи, заправлені фосфорними або фосфорно-калійними добри - вами, а на крайньому півдні України — гноем. Важкі солонцюваті та піщані грунти непридатні.

Місце в сівозміні. На суходолі рицину розміщують після парової озимої пшениці, кукурудзи на силос та гороху на зерно. Не можна висі­вати її після соняшника, кукурудзи на зерно, суданської трави, люцерни й сорго, бо вони дуже висушують грунт. Повторне розміщення рицини на тому самому полі призводить до значної втрати врожаю та погіршення його якості. На зрошуваних землях рицину вирощують у таких ланках сівозміни: озима пшениця по обороту пласта — рицина; горох—озима пшениця — рицина; кукурудза на силос — горох — рицина.

Обробіток грунту. Після збирання попередників лущать стерню й орють па глибину 25—27 см. Досить ефективний захід нагромаждення вологи — щілювання зябу. Для цього впоперек напрямку зяблевої оран­ки через кожні 70 см нарізують щілини (глибина 45—60, ширина 5— 7 см), використовуючи щілиноріз, який закріплюють на тракторному плу­зі П-5-35, виноградному плузі ПРВ11-2,5 або па рамі КЗУ-0,3. Навесні ріллю боронують і 2—3 рази розпушують культиваторами.

Удобрення. Під зяблеву оранку вносять 15—20 т/га гною і N45-60P60-75.

Сівба. Перед сівбою насіння протруюють гранозаном (0,04 кг/т). Висівають його, коли грунт па глибині 10 см прогріється до 10—12 °С. Спосіб сівбп квадратно-гніздовий (70X70) або пунктирний з міжряддями 70 см. Норма висіву— 10—15 кг/га дрібнонасінних і 20-— 25 кг/га крупно - насінних сортів. Глибина загортання насіння — 6—8 см.

У північних районах густота посіву 50—55, а в південних — 40— 45 тис./га рослин. При пунктирному способі сівби густота досягається висівом відповідно 4—5 та 3—4 схожих насінин на 1 м рядка.

Ефективним заходом боротьби з бур’янами є до - і післясходовс боро­нування, коли однорічні бур'яни ще не вкоренилися. Після з’явлення сходів рнціпін посіви боронують упоперек рядків. Це дає можливість знищити бур’яни, прорідити сходи та розпушити грунт. Після утворення першої нари справжніх листків боронування провадять вдень, коли зменшується тургор у рослин. Під час вегетації два-трн рази обробляють грунт у міжряддях. їіершпй раз - після з’явлення повних сходів рицини па глибину 10 -12 см, а потім — в міру з’явлення бур’янів на 8—10 см. Застосування гербіцидів висвітлено в розділі «Боротьба з бур’янами» (с. 534).

На зрошуваних землях урожай насіння рицини підвищується у

2— 3 рази порівняно з позрошуваними. В умовах зрошення найбільш про­дуктивний сорт Червона. Він дає найвищий урожай при густоті посіву 20 тис./га рослин. При цьому основний урожай формується па бокових гронах. Поливна норма мри зрошенні рицини по борознах становить 700— 900 м3/га. Добрі результати дає часте дощування малими поливними нормами (300—350 м5/га). Перший полив провадять після утворення 4—5-го справжнього листка, другий після утворення центральних грон, одип-два поливи — під час цвітіння та один у фазі наливання насіння.

Збирання врожаю. Для полегшення збирання та прискорення дости­гання насіння доводиться штучно підсушувати лнеткн й стебла, тобто застосовувати дефоліацію посівів. Найбільш ефективними дефоліантами є хлорат магнію в дозі 15—20 кг/га препарату та гербіциди групи 2,4-Д в дозі 1 —1,5 кг/га діючої речовини.

Можна застосувати суміші цих препаратів у половинних дозах, при цьому ефективність обробки зростає. Посіви обприскують за допомогою літаків при побурінні коробочок у гронах, де формується основний уро­жай насіння. Кращий ефект досягається при температурі повітря 16— 18 °С.

Посіви, оброблені дефоліантами, збирають через 6—8 днів у стислі

строки, щоб не встигли відрости листки: рициновим комбайном ККС-4 або ККС-6. Спосіб збирання — однофазний.

Від комбайна на тік надходить незначна кількість (до 15 %) зелених коробочок, які зразу ж розстилають тонким шаром для просушування. Добрі результати дає сушіння активним вентилюванням за допомогою повітронагрівачів ВП-300, ВВТ-400, ВПТ-600. Товарне насіння сушать при температурі теплоносія 60—70 °С, посівне 35—40 °С з періодичним охолодженням. Коробочки підсушені до вологості 8—10 %, лущать, про­пускаючи через молотарку комбайна ККС-4 або ККС-6 чи стаціонарну молотарку КШМ-3. Насіння очищають за допомогою ОСВ-10, ОСМ-ЗУ, ОС-4,5 «Петкус» з відповідним набором решіт.

Cправочник агронома

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua