Cправочник агронома

Організація території

Прн організації території має бути передбачено науково обгрунтова­не розміщення кварталів, дорожної мережі, садозахисних насаджень, господарських будівель, а при зрошенні — також зрошувальної мережі.

Оптимальна площа кварталу на рівнині при вирощуванні дерев на сильнорослих підщепах—12—.15, слаборослих—10—12 га, форма — пря­мокутна.

На схилах форма кварталу може бути неправильна, а площа стано­вити від 2 до 8 га, що зумовлюється складністю рельєфу. Грунтові умо­ви в межах кварталу мають бути однорідними. На схилах квартали слід розміщувати з таким розрахунком, щоб по можливості вони знаходились на одній експозиції і мали невелику різницю за крутизною. На зрошува­них ділянках спочатку визначають розміщення гідротехнічних споруд, службових будівель, плодосховищ, плодопакувальних платформ і тільки після цього намічають межі кварталів, дороги, садозахисні смуги і вітро­ломні лінії.

На Поліссі і в Лісостепу садозахисні смуги влаштовують з трьох-чоти - рьох, а н степових районах — з чотирьох рядів високорослих деревних порід, а по границях кварталів — з двох. Для закладання садозахисних насаджень використовуються різні породи, але до всіх їх ставляться однакові вимоги: вони мають бути високо - і швидкорослими, досить дов­говічними, стійкими в місцевих грунтово-кліматичних умовах, мати по можливості менше спільних з плодовими породами шкідників і хвороб. Як головні породи можна висаджувати тополю, березу, ялину, горіх волоський. Із супутніх порід рекомендуються клени, маклюра, явір. Можна висаджувати й інші породи.

Ширина міжрядь — 2,5—3 м, відстань між рослинами в ряду— 1,5 м, а для супутніх порід— 1—0,75 м. Горіх висаджують на відстані 4—5 м ряд від ряду і 4 м в ряду.

Дорожна мережа. Міжквартальні дороги розміщують по межах квар­талів на поворотних смугах, ширина яких становить 10—12 м. Поперечні внутріквартальні дороги в садах із звичайною кроною розміщують через 200—250 м, а з площинною — через 100—150 м. Для переїзду із кварта­лу в квартал у захисних смугах залишають вільні місця завширшки

8— 10 м. При розміщенні садів на схилах намічають навколо саду окружні дороги завширшки 6—8 і міжквартальні завширшки 6 м. Між­квартальні горизонтальні дороги розміщують по полотну тераси, на якій плодових дерев не висаджують. Дороги, направлені знизу вверх, прокла­дають під кутом до горизонталі так, щоб підйом не перевищував 8°.

Бригадний двір розміщують на краю садового масиву. Тут будують приміщення для товарної обробки плодів, склади для добрив, тари, ін­вентаря, гаражі, площадки для садових машин.

Cправочник агронома

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua