Cправочник агронома

Люпин

Біологічні особливості. На Україні поширені чотири види люпину: жовтий, білий, вузьколистий і багаторічний. Жовтий і білий люпин знач­но різняться між собою за вимогами до зовнішніх умов і кормовою цін­ністю. Найбільш вибагливий до тепла білий люпин. Мінімальна темпе­ратура проростання насіння жовтого і білого люпинів у середньому ста­новить 2—5 °С, оптимальна — 9—14 °С. За сприятливих умов насіння дружно сходить на 9—10-й день після сівби. Тривалість окремих фаз вегетації залежно від метеорологічних умов така: від сходів до цвітін­ня — 40—55 днів; від цвітіння до повної стиглості у жовтого люпину — 50—75, у білого — 85—95 днів.

Люпин — волого - і світлолюбна рослина. Транспіраційний коефіці­єнт 600—700.

Люпин менш вибагливий до родючості грунту, ніж інші культури, тому на бідних грунтах при відповідній агротехніці може давати високі врожаї зерна. Однак білий люпин добре росте тільки на родючих зв’язних суглинкових грунтах або чорноземах з нейтральною чи слабокислою реакцією. Жовтий люпин хоч і переносить високу кислотність, проте більш сприятлива для нього слабокисла реакція (pH 5—6).

Місце в сівозміні. Люпин на насіння розміщують на чистих від бу­р’янів та з рівномірним зволоженням полях після озимих або ярих зер­нових культур. Не можна його вирощувати після цукрових буряків та люпину, бо в них багато спільних хвороб і шкідників.

Обробіток грунту. У зв’язку з тим, що люпин від сходів до бутоніза­ції росте повільно і дуже пригнічується бур’янами, обробіток грунту по­винен бути спрямований на їх знищення. Для цього одночасно або після збирання зернових стерню лущать дисковими лущильниками на глибину 8—32 см. Після проростання бур’янів орють плугами з передплужниками на 20—22 см. На зв’язних суглинкових грунтах орний шар поглиблюють на 3—4 см для посилення розвитку кореневої системи.

Передпосівний обробіток грунту складається з раннього боронування та передпосівної культивації з боронуванням. Щоб загорнути насіння на глибину 2—4 см і одержати дружні сходи, поле перед сівбою котку­ють в один-два сліди середніми або важкими котками.

Якщо навесні випадають дощі й немає загрози пересихання грунту, його глибоко обробляють пружинними культиваторами для кращого роз­пушення і прогрівання.

Удобрення. Завдяки добре розвинутій кореневій системі люпин здат­ний засвоювати поживні речовини з важкорозчинних сполук грунту. Проте він добре реагує і на внесення добрив, особливо фосфорно - калійних.

На піщаних та супіщаних грунтах під люпин в першу чергу вносять калійні добрива у нормі 70—90 кг/га поживної речовини. Вони підвищу­ють стійкість рослин проти хвороб і прискорюють достигання насіння. Середня норма фосфорних добрив становить 60—70 кг/га поживної речо­вини. Фосфорні і калійні добрива доцільніше застосовувати під зяблеву оранку. Якщо їх не внесли, тоді вносять навесні під культивацію в нормі 45—60 кг/га поживної речовини.

Під посіви кормового люпину необхідно застосовувати мікроелемен­ти — бор, магній, молібден, кобальт, марганець. Вони позитивно вплива­ють на зав’язування бобів і формування врожаю, на розвиток коренів люпину і бульбочок, прискорюють достигання насіння.

Сівба. Насіння завчасно протруюють ТМТД з розрахунку 0,2— 0,3 кг/ц, а в день сівби обробляють нітрагіном.

Кращий строк сівби жовтого люпину — кінець першої п’ятиденки від початку сівби ранніх ярих культур, а при пізній весні—одночасно з ними. Білий люппп висівають у ті ж самі строки, що й горох і ячмінь. Жовтий кормовий люппп сіють звичайним рядковим способом (1,2—

1,4 млн./га схожих насіннії), білий на чистих полях — звичайним рядко­вим (1 —1,2 млп./га), а па засмічених — широкорядним (0,6—0,8 млн./га схожих насіннії). Глибина загортання насіння па піщаних грунтах стано­вить 3—4, па зв’язних — 2—3 см.

Догляд за посівами. Поле після сівби коткують. При утворенні грун­тової кірки до з’явлення сходів боронують легкими боронами. Коли сходи люпину добре зміцніли і утворили 3—4 справжніх листки, його боронують вдруге.

На широкорядних посівах перший раз грунт у міжряддях обробляють при з’явленні на рослинах 2—3 справжніх листків, а другий — через 10— 15 днів після першого; при необхідності його розпушують і третій раз до змикання рядків.

Збирання врожаю. Жовтий кормовий люпин збирають двофазним спо­собом при побурінні 70—80 % бобів і обмолочують валки в міру їх про­сихання. Якщо рослини низькі, а посіви зріджені — застосовують одно­фазний спосіб. Білий люпин збирають, як правило, однофазним спосо­бом, а якщо посіви дуже забур’янені — двофазним. При обмолочуванні жовтого люпину частота обертання молотильного барабана становить 600—700, а білого — 500—600 об./хв.

Після збирання зерно негайно очищають на ворохо - та зерноочисних машинах і просушують до вологості 14—15 °/о.

Cправочник агронома

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай