Cправочник агронома

Кормові боби

Біологічні особливості. Кормові боби належать до рослин з підви­щеними вимогами до вологи, тому вирощують їх в основному в районах з достатньою кількістю опадів (західний Лісостеп, а також передгірні та гірські райони Карпат).

Насіння починає проростати при температурі грунту 3—4 °С. Сходи витримують короткочасні приморозки до 4—5 °С. Залежно від особливо­стей сорту та грунтово-кліматичних умов вегетаційний період становить 93—140 днів.

Боби дуже вибагливі до грунту, тому високі врожаї зерна дають на окультурених чорноземах, темно-сірих та сірих лісових грунтах, а також на осушених торфовищах.

Місце в сівозміні. Розміщують боби при вирощуванні на зерно піс­ля озимих і просапних культур.

Обробіток грунту такий самий, як і під інші бобові однорічні куль­тури. Зяблеву оранку проводять на глибину 25—27 см, а на грунтах з неглибоким орним шаром — на повну його глибину. Навесні закривають вологу, а перед сівбою культивують грунт перший раз на 10—12, дру­гий — па 7—8 см.

Удобрення. Під боби вносять свіжий гній у нормі 25—30 т/га або під попередник. При розміщенні після просапних культур під зяблеву оранку або навесні під культивацію вносять P4S-60K45-60. Кислі грунти вапнують.

Сівба. Насіння перед сівбою обробляють мікродобривами і нітрагі­ном. На зерно висівають у ранні строки. На чистих від бур’янів площах спосіб сівби — звичайний рядковий (500—600 тис./га схожих насігіип), а на менш чистих — широкорядний з міжряддями 45 см (400— 500 тис./га схожих насінин).

При достатній вологості грунту на важких глинистих грунтах глибина загортання насіння 5—6, на легких — 8—10 см.

Догляд за посівами. При утворенні грунтової кірки і з’явленні бур’я­нів їх знищують боронуванням, яке провадять впоперек або по діагоналі рядків через 5—6 днів після сівби. Другий раз сходи боронують у фазі З—5 листків.

Грунт у міжряддях широкорядних посівів починають розпушувати через 10—12 днів після з’явлення сходів. Прп необхідності цей захід провадять 2- 3 рази протягом вегетації.

Збирання врожаю. Кормові боби достигають нерівномірно, тому зби­рають їх у стислі строки, коли нижні боби почорніють, а верхні залиша­ються зеленуватими, застосовуючи двофазний спосіб. При рівномірному достиганні зерно збирають однофазним способом. Частоту обертання моло­тильного барабана зменшують до 500—600 об/хв. Насіння зберігають при вологості 14—15%.

Cправочник агронома

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua