Приглашаем разработчиков полезного оборудования к сотрудничеству

Офсетний друк

Машини фірми «MAN-Roland»

Фірма «MAN-Roland» (Німеччина) випускає 15 конструктивних серій PPM для друкування газетної та ілюстративної продукції, зокрема: «Colorman, «Uniman», «Cromaman», «Cromoset», «Uiset», «Ecoman», «Lithoman», «Polyman», «Dluman», «Geoman», «Rotoman», «Octoman». Для друкування кольорових багатотиражних щоденних газет фірмою ство­рено машини модульної побудови, в яких можливі різноманітні комбі­нації на основі базової друкарської секції. Друкарські секції мають вер­тикальне суміщення паперової стрічки і забезпечують багатофарбовий друк з Лицьового та зворотного боків.

Машина «Colorman» продуктивністю 40 тис. примірників/год при­значена для випуску кольорових газет великих тиражів.

Машини фірми «MAN-Roland» Машини фірми «MAN-Roland»Для випуску газет середніх і малих тиражів використовується серія машин «Uniman», які мають досить гнучку будову. Випускаються ма­шини «Uniman 2/2» (рис. 8.26, а) та «Uniman 4/2» (рис. 8.26, б). Машина «Uniman 4/2» друкує на рулонах подвійної ширини (1680 мм).

Продуктивність машини «ипішап 2/2» — 25 тис. примірників/год. Фальцювальний апарат машини оснащено механізмами другого попе­речного згину і триножовим фальцювальним механізмом. Продук­тивність машини «ипішап 4/2» — ЗО тис. примірників/год. Вона може оснащуватися дволійковим фальцювальним апаратом для виготовлен­ня дво - і три-згинних зошитів (рис. 8.26, в).

Машина «Есотап» — це 16-сторінкова машина для друкування га­зет, її максимальна продуктивність — 60 тис. примірників/год при дру­куванні двійниками. Ця машина призначена для друкування чотири - фарбових газет середніх тиражів або газет в одну фарбу із вдруковуван­ням. Її використовують у малих і середніх друкарнях, які не мають мож­ливості працювати на машинах подвійної ширини.

Машина «Есотап» — модульної побудови. Її друкарські секції ма­ють модулі типів Н, У та и (рис. 8.27).

Друкарська секція типу Н (рис. 8.27, б) дає змогу друкувати продук­цію з кількістю фарб 2+2 з одного рулону або 1+1 з двох рулонів. Верти­кальна комбінація двох таких модулів забезпечує фарбовість 4+4 при роботі з одного рулону.

Верхній ДА у секції типу У (рис. 8.27, в, г) може бути розміщений праворуч або ліворуч залежно від вибраного варіанта проведення папе­рової стрічки.

Восьмиярусне розміщення друкарських секцій — складова частина системи «Есотап». Така побудова в поєднанні зі спареним фальцюваль­ним апаратом робить машину придатною для друкування великих ти­ражів. Її також можна обладнати 14 сушаркою або сушаркою з гарячим повітрям. Можлива й партерна побудова машини.

Машини фірми «MAN-Roland»Найважливіші особливості машини «Есотап»: оптимальне проведення паперової стрічки; індивідуальний привід кожної друкарської секції; велика ємність ЗА; модульна побудова; тривалковий ЗА; автоматична система керування; універсальний спарений фальцювальний апарат.

Машини фірми «MAN-Roland»

Рис. 8.27. Друкарські секції машини «Есотап»: а — типу и; б — типу Н; в та г — типу У

(кількість фарб 2+1 і 1+2)

На рис. 8.28 показано схеми одинарного (а) та спареного (6) фаль­цювальних апаратів ціоі машини.

Фальцювальний апарат машини «Есошап» з базовим відношенням циліндрів 2:3:2 фальцює з підбиранням 64-сторінкових двійників. Пристрій для проведення стрічки від лійки до рубання має п’ять варі­антів виконання.

Машини фірми «MAN-Roland»

Рис. 8.28. Схеми фальцювальних апаратів машини «Есотап»: а — одинарного;

Б — спареного

Якщо встановлено дві лійки, то можна виводити продукцію двома потоками.

Технічні дані машини «Есотап» такі:

Довжииа відрубуваного аркуша, мм 470, 510, 546, 560, 578

Розгортка ФЦ, мм 940, 1020, 1092, 1120, 1156

Ширина паперової стрічки, мм 1200...1680

Швидкість руху паперової стрічки, м/с 9,63

Продуктивність, тис. відбитків/год:

Без підбирання 60

З підбиранням ЗО

подпись: рис. 8.28. схеми фальцювальних апаратів машини «есотап»: а — одинарного;
б — спареного
якщо встановлено дві лійки, то можна виводити продукцію двома потоками.
технічні дані машини «есотап» такі:
довжииа відрубуваного аркуша, мм 470, 510, 546, 560, 578
розгортка фц, мм 940, 1020, 1092, 1120, 1156
ширина паперової стрічки, мм 1200...1680
швидкість руху паперової стрічки, м/с 9,63
продуктивність, тис. відбитків/год:
без підбирання 60
з підбиранням зо
Машини фірми «MAN-Roland»Для друкування малообсягової продукції великих тиражів рекомен­дується використовувати спарений фальцювальний апарат (див. рис. 8.28, б). Він дає змогу друкувати чотири однакові видання з максималь­ною продуктивністю 120 тис. примірників/год.

Нова 32-сторінкова машина «Lithoman» без механічного головного вала має максимальну швидкість проведення паперової стрічки 15 м/с і друкує 60 тис. примірників/год з підбиранням та 120 тис. примірників/ год без підбирання.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. Узагальнена схема системи «Data Control» 30 - Рис. III. Сушильні пристрої «Ecoweb» (а), «Ecotherm» (б) фірми «Heidelberg» та споживання ними газу порівняно зі звичайним сушильним […]

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова накладка подавача стала гладкою Папір жорсткий, подавач знаходиться дуже Близько від затримної скоби Папір заряджений статичною електрикою Збільшити тиск пружини Обробити накладку наждачним папером або […]

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють і цим самим дають можливість передавати та зберігати віковічні знання, досвід, інформацію, сприяють розвитку цивілізації, прогресу й добробуту народів, взаєморозумінню між ними. Не можна переоцінити […]Производимое оборудование

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83
Оперативная связь
(здесь Вы можете оставить свой телефон и тему запроса — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время):