Металеві конструкції

ЗМІНА ПЕРЕРІЗУ

Переріз балки добирають за найбільшими зна­ченнями зусиль - згинальним моментом Мтах і по­перечною силою Qmax. Ці максимальні значення спостерігаються лише на обмежених ділянках довжини (рис. 5.9). На ділянках, де зусилля мен­ші, міцність металу використовується лише част­ково. Тобто існує передумова для зменшення пе­рерізу і відповідно витрати металу.

Розглядаючи рис. 5.9, а, б, можемо зауважити, що поперечна сила і зумовлені нею дотичні на­пруження найменших своїх значень набувають посередині балки. Цим самим ніби створюється можливість зменшити товщину стінки (поперечна сила сприймається переважно стінкою, роль по­лички тут незначна). Але саме посередині про­льоту діє найбільший згинальний момент і відповідні йому нормальні напруження; окрім цього, суттєве зменшення товщини стінки балки зумовлює втрату нею стійкості. З цих міркувань змінювати переріз стінки недоцільно.

< Rv ■ ус;

Найменші значення згинального моменту для випадку, зображеного на рис. 5.9, спостерігаються поблизу опор. Це дає змогу або зменшити висоту

J, І І і і О □ □

S&hr - я ^h

М,

-——•■и

Можливий також інший шлях обчислень. Практика свідчить, що найдоцільніше змінювати

Переріз на відстані близько ~ І від опори. Виз­начають згинальний момент у місці зміни пере­різу М[ і, як це викладено у 5.4.3, добирають переріз полички bji.

З'єднання між собою окремих частин полички у місці зміни перерізу виконують стиковим швом. При цьому доцільно використовувати вивідні планки та фізичні методи контролю якості шва. Коли ж якість стикового шва контролюють лише візуально, то для розтягненої полички передба­чають навскісний стиковий шов. Цим забезпе­чується його рівноміцність основному металу. Для зменшення концентрації напружень перехід від більшої ширини bf до меншої Ьд обов'язково ви­конують плавно, забезпечивши технологічні скоси.

У місці зміни перерізу поличок рівень нор­мальних напружень близький до розрахункового опору металу. Значними також є дотичні напру­ження. Тому тут обов'язкові такі перевірки міцності:

За найбільшими нормальними напруженнями Mj

^іпах ту - КцУс » V* In

За зВеденими напруженнями на гранях стінки <7,,.d = Vaf + "Мгу <1,15R,,yr. Детально ці пере­вірки описані вище.

З міркувань безпеки заборонено поєднувати зміну перерізу поличок зі стиками стінки та міс­цями прикладення зосереджених навантажень.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.