Металеві конструкції

ЗАВОДСЬКІ СТИКИ

Заводські стики листів для стінки і поличок балок складеного перерізу виконують переважно за допомогою стикових швів, рівноміцних основ­ному металу. При цьому стики окремих еле­ментів перерізу (стінки і поличок) не повинні на­кладатися.

Розміщують стики в зонах, де у відповідних елементах діють невеликі напруження: поясів — ближче до опор, стінки — до середини балки. По­слідовність зварювання призначають такою, щоб залишкові напруження були якнайменші. Спочат­ку зварюють поперечні стикові шви окремо в кожному елементі, далі накладають поличкові шви і лише після цього приварюють ребра жорст­кості.

Прокатні перерізи найчастіше стикують за до­помогою накладок. їх стикове з'єднання утруд­нене, бо у місцях спряжень поличок зі стінкою має місце непроплавлення. Конструкція такого стику зображена на рис. 5.17. Під час розрахунку вважають, що згинальний момент Ms. у місці стику передається накладками на поличках, а перерізу - вальна сила Qs. — накладками на стінці. Зусилля у накладках поличок утворюють пару сил, що врівноважують згинальний момент. Звідси

Nfs = MJh, (5.76)

Де h — плече пари сил, за значенням дорівнює висоті перерізу.

За значенням Nfs обчислюють потрібну площу перерізу накладок:

TV,,

Af,** „ = (5.77)

Ширина накладок повинна бути на 30...40 мм більшою (чи меншою) за ширину поличок, що забезпечує потрібні конструктивні умови для зварювання швів. Товщину накладок приймають згідно з сортаментом такою, щоб отримана площа накладки Afs не була меншою від Aysmin.

Шви кріплення накладок, розміщені з одного боку від стику, проектують рівноміцними наклад­кам, тобто розраховують за несучою здатністю:

Nfw = Afs-Ry - ус. (5.78)

Накладки на стінці роблять двосторонніми з листів, товщина яких близька до товщини стінки. Шви кріплення накладок з кожного боку стику розраховують на дію перерізувальної сили Qs.

Конструктивні вимоги до стиків зображені на рис. 5.17. Значення с приймають не меншим ніж 51, і 40 мм.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.