Металеві конструкції

З’ЄДНАННЯ ПОЛИЧКИ ЗІ СТІНКОЮ

При згинові балки полички зсуваються відносно стінки. Для забезпечення роботи поличок і стінки як єдиного перерізу необхідно надійно їх з'єд­нати. Розглянемо з'єднання за допомогою елек­тродугового зварювання.

У суцільному перерізі найбільші дотичні (зсувні) напруження між стінкою і поличкою опи­сують за відомою формулою Журавського:

Qmax * Sf

I • t,„ !

Де Sf — статичний момент полички відносно центральної осі перерізу балки.

У складеному перерізі зсувні зусилля на кон­такті між стінкою і поличкою

F, = т • А,

Де А — площа контакту.

Переходячи до погонних зсувних зусиль, що припадають на одиницю довжини, тобто при А = = 1 ■ £„„ отримуємо

„ Qmax ' S, , . Qmax ' Sf г v = —;—: 1 ' t,„ =

1-U,

Потрібний катет шва (враховуючи Z,„ =1): за наплавленим металом

К

' N" Р/" Rwf' Уп>/' Ус

За межею сплавлення

(5.49)

71 Р2 R"wz Уwz Ус

Визначаючи катет шва, необхідно врахувати його найменші значення з умови зварюваності.

Поличкові шви роблять неперервними одно­сторонніми чи двосторонніми. Односторонні шви дають змогу суттєво зменшити трудомісткість ви­готовлення балок, витрату зварювальних мате­ріалів. Але при цьому повинні виконуватися такі основні умови:

За характером навантаження має бути статич­ним і прикладеним симетрично;

Стійкість балки має забезпечуватись жорстким настилом, який неперервно спирається на верхній пояс балки і надійно з ним зв'язаний;

Не допускається розвиток пластичних дефор­мацій;

У місцях прикладення зосереджених наванта­жень доцільно встановлювати поперечні ребра жорсткості.

У балках і ригелях рамних конструкцій біля опорних вузлів використовують двосторонні по­ясні шви. Не можна використовувати односто­ронні шви у конструкціях, які експлуатуються в середньо - чи сильноагресивному середовищах, ос­кільки у відкритій щілині між поличкою та стін­кою спостерігається інтенсивна корозія.

Переривчасте точкове або пунктирне зварю­вання використовують при з'єднанні гнутих профілів (див. рис. 5.2, д) У цьому випадку зсув­не зусилля F„ що припадає на один зварний шов,

„ Qmax'Si'а - m Fs =------------ J------- , (э. оО)

(St — статичний момент частини перерізу, що може зсуватися; а — крок зварних швів), не по­винно перевищувати його несучої здатності.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.