Металеві конструкції

З’ЄДНАННЯ ФЛАНГОВИМИ ШВАМИ

З'єднання на флангових швах (рис. 4.11, а) ха­рактеризуються нерівномірним розподілом на­пружень як по ширині з'єднання, так і по його довжині. Оскільки шви, через які передаються зусилля, розміщені на краях з'єднуваних еле­ментів, то в цих місцях спостерігається концент­рація напружень (рис. 4.11, б). Окрім цього, ос­новна частина зусилля передається поблизу кінців шва (рис. 4.11, в). При довгих флангових швах їхня середня частина практично не бере участі у передачі зусиль. Тому у розрахунку враховують довжину шва, яка не перевищує де­якого розрахункового значення lw. Шви руйну­ються від кінців, де діють найбільші напруження, до середини. Визначено два види руйнування:

1-1

З'ЄДНАННЯ ФЛАНГОВИМИ ШВАМИ

2-2

Рис. 4.11. З'єднання на флангових швах: а — план з'єднання; б — епюра нормальних напружень у перерізі 1—1 елемента 1; в — епюра дотичних напружень у шві, переріз 2—2.

За наплавленим металом шва приблизно по бісектрисі кута (переріз 1—1, рис. 4.12)

За межею сплавлення (переріз 2—2, рис. 4.12). Навантаження будь-якого характеру завжди спричинюють зріз металу на одній з цих площин. Площа зрізу становить: для площини 1

З'ЄДНАННЯ ФЛАНГОВИМИ ШВАМИ

Рис. 4.12. Розрахункова схема кутового шва: 1, 2 — розрахункові перерізи за наплавленим металом

Та межею сплавлення.

Зумовлено видом зварювання та положенням еле­ментів при зварюванні. Наприклад, автоматичне і напівавтоматичне зварювання виконують біль­шою силою струму, ніж ручне, тому глибина плавлення металу більша і значення коефіцієнтів відповідно вищі. Діапазон зміни коефіцієнтів: Р,- = = 0,7...1,10, Рг = 1,00—1,15. Конкретні числові зна­чення приймають згідно зі СНиП Н-23-81*.

Значення розрахункової довжини кутового шва обчислюють аналогічно стиковому з ураху­ванням непроплавлення і кратеру.

= Z - 2kf, (4.11)

Де І — геометрична довжина шва.

Щоб пом'якшити концентрації напружень на кінцях шва, а також винести зони непроплавлен­ня та кратера за межі довжини шва, рекомен­дується заводити кутові шви за торці з'єднуваних елементів на 15...20 мм (рис. 4.10, б).

Флангові шви розраховують за середніми зна­ченнями дотичних напружень зрізу у зазначених площинах 1 та 2. Таким чином, перевірки міцності з'єднання під дією осьової сили (рис. 4.11) мати­муть вигляд:

N

-W n-$f-kf-lw за межею сплавлення:

N

N

^ИІУ

П ■ Рг • kf ■ І

За наплавленим металом:

N

^ Rwf" Y«./' Yc; (4.12)

5R„«-Y,.,z-YO, (4.13)

Де п — кількість швів; Rwj-, Ru;z — розрахункові опори металу шва відповідно за наплавленим ме­талом та межею сплавлення; у Wf, у юг — коефі­цієнти умов роботи шва.

Де К-юип — нормативний опір наплавленого ме­талу шва, який залежить від типу електродів чи марки зварювального дроту; ywll — коефіцієнт надійності за матеріалом для наплавленого ме­талу шва.

Перевіряючи міцність флангових швів, необ­хідно пам'ятати, що їх розрахункова довжина не повинна перевищувати значень:

Ію<Іштлх = 8Щк(. (4.16)

Матеріали для зварювання вибирають відпо­відно до марки сталі елементів, які з'єднуються, та наявного технологічного обладнання з ураху­ванням групи конструкції й кліматичного району будівництва. При цьому мають виконуватися умови:

Для сталі з межею текучості до 285 Мпа — при ручному зварюванні

7D J1

З'ЄДНАННЯ ФЛАНГОВИМИ ШВАМИ

Рис. 4.13. З'єднання на лобових швах: конструкція з'єднання; б — ешора дотичних напружень у перерізі шва; її, г — пологий 'га увігнутий шви.

Irf — toz >

Р;

> 1,1R„,,, але водночас Rlof < Rwz - f-;

Р/

Для сталі з межею текучості понад 285 МПа R„, < Ru, f < R,„,

Р/

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.