Металеві конструкції

ВИСОКОМІЦНІ БОЛТИ. РОБОТА І РОЗРАХУНОК У З’ЄДНАННЯХ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ЗСУВ

Сили зсуву у з'єднаннях на високоміцних болтах, як це зазначено вище, передаються за рахунок тертя між поверхнями з'єднуваних елементів, ін­тенсивно стиснених натягом болтів (рис. 4.19, е). Тобто несуча здатність болта Qi, i, визначається силами тертя.

Для однієї поверхні тертя

Qbi, = F,,„-p--, (4.32)

Yh

Де Fbh — зусилля натягу болта; |Д — коефіцієнт тертя; yh — коефіцієнт надійності для з'єднання на високоміцних болтах.

Значення уі приймають, як і в (4.29) та (4.30). Сила натягу болта обмежується його несучою здатністю на розтяг:

Fbk = R-bh ' Abn. (4.33)

Де Ri, h — розрахунковий опір матеріалу висо­коміцного болта розтягу; АЬп — площа болта. нетто.

Силу натягу болтів FUl і спосіб її контролю обов'язково позначають на кресленнях. Підставивши (4.33) в (4.32), отримаємо:

У,

Qbh = Rbh" Aim' V - ■ (4-34)

Yh

Суттєво впливає на несучу здатність болтового з'єднання стан контактних поверхонь, а відтак і коефіцієнт їх тертя між собою. Поверхні, додат­ково не підготовлені, мають найнижчі значення коефіцієнта тертя (р = 0,25). Відповідно несуча здатність такого з'єднання найменша. При ста­ранній обробці значення коефіцієнта тертя мо­жуть досягати ц = 0,58. Пропорційно зростає і несуча здатність. Конкретні значення ц залежно від обробки поверхонь подані у нормах.

Треба зазначити, що у всіх випадках поверхні очищають від бруду, мастил, фарб тощо.

П =

Необхідну кількість болтів у з'єднанні, що перебувають під дією сили зсуву, обчислюють за формулою

N

(4.35)

Qbh - к-ус'

Де к — кількість поверхонь тертя.

П >

Таким чином, проектуючи з'єднання з більшою кількістю поверхонь тертя, можна зменшити кіль­кість болтів і поліпшити техніко-економічні по­казники (вартість, металомісткість та трудоміст­кість).

Перевірку міцності з'єднуваних елементів, по­слаблених отворами під болти, виконують при ди­намічних навантаженнях — за площею перерізу нетто Ап, а при статичних навантаженнях — за площею брутто А, коли Ап > 0,85Л, або умовною розрахунковою площею Ас = 1,18Ап для значень Ап < 0,85А

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.