Металеві конструкції

ВИСОКОМІЦНІ БОЛТИ. РОБОТА І РОЗРАХУНОК У З’ЄДНАННЯХ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ЗСУВ

Сили зсуву у з'єднаннях на високоміцних болтах, як це зазначено вище, передаються за рахунок тертя між поверхнями з'єднуваних елементів, ін­тенсивно стиснених натягом болтів (рис. 4.19, е). Тобто несуча здатність болта Qi, i, визначається силами тертя.

Для однієї поверхні тертя

Qbi, = F,,„-p--, (4.32)

Yh

Де Fbh — зусилля натягу болта; |Д — коефіцієнт тертя; yh — коефіцієнт надійності для з'єднання на високоміцних болтах.

Значення уі приймають, як і в (4.29) та (4.30). Сила натягу болта обмежується його несучою здатністю на розтяг:

Fbk = R-bh ' Abn. (4.33)

Де Ri, h — розрахунковий опір матеріалу висо­коміцного болта розтягу; АЬп — площа болта. нетто.

Силу натягу болтів FUl і спосіб її контролю обов'язково позначають на кресленнях. Підставивши (4.33) в (4.32), отримаємо:

У,

Qbh = Rbh" Aim' V - ■ (4-34)

Yh

Суттєво впливає на несучу здатність болтового з'єднання стан контактних поверхонь, а відтак і коефіцієнт їх тертя між собою. Поверхні, додат­ково не підготовлені, мають найнижчі значення коефіцієнта тертя (р = 0,25). Відповідно несуча здатність такого з'єднання найменша. При ста­ранній обробці значення коефіцієнта тертя мо­жуть досягати ц = 0,58. Пропорційно зростає і несуча здатність. Конкретні значення ц залежно від обробки поверхонь подані у нормах.

Треба зазначити, що у всіх випадках поверхні очищають від бруду, мастил, фарб тощо.

П =

Необхідну кількість болтів у з'єднанні, що перебувають під дією сили зсуву, обчислюють за формулою

N

(4.35)

Qbh - к-ус'

Де к — кількість поверхонь тертя.

П >

Таким чином, проектуючи з'єднання з більшою кількістю поверхонь тертя, можна зменшити кіль­кість болтів і поліпшити техніко-економічні по­казники (вартість, металомісткість та трудоміст­кість).

Перевірку міцності з'єднуваних елементів, по­слаблених отворами під болти, виконують при ди­намічних навантаженнях — за площею перерізу нетто Ап, а при статичних навантаженнях — за площею брутто А, коли Ап > 0,85Л, або умовною розрахунковою площею Ас = 1,18Ап для значень Ап < 0,85А

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.