Металеві конструкції

ВИДИ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

Стандарти на електродугове зварювання перед­бачають такі види з'єднань: стикове, кутове, тав­рове, внапуск (рис. 4.5).

Стикові з'єднання виконують за допомогою стикових швів у балках, ригелях, колонах буді­вель, резервуарах, газгольдерах, бункерах, сило - сах, трубопроводах тощо. Особливо доцільні вони в листових конструкціях, оскільки забезпечують найменшу концентрацію напружень, економічні, зручні для фізичних методів контролю якості, герметичності швів.

Таврові та кутові з'єднання використовують для скріплення взаємно перпендикулярних еле­ментів, наприклад, поясних швів балок і колон, приєднання ребер тощо. Такі з'єднання можуть бути з повним і неповним проплавленням товщи­ни. При статичних навантаженнях проектують

ВИДИ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

Т ПГП ГГП Т

Ш 111111 и і ч

Рис. 4.5. Вади зварних з'єднань: а — стикове; б — кутове; в — таврове; г — внапуск.

Неповне проварювання, бо проплавлення всієї товщини ускладнює процес зварювання і зумов­лює його подорожчання. Повне проплавлення передбачають лише у достатньо обгрунтованих випадках, наприклад, у поясних з'єднаннях під­кранових балок, оскільки непровар у корені шва є концентратором напружень і зумовлює значне зниження втомної міцності металу шва.

З'єднання внапуск утворюють з допомогою ку­тових швів і використовують у більшості монтаж­них стиків та досить часто у заводських умовах. Для цього виду з'єднання допускаються менші точності виготовлення деталей та спрощується виконання. На відміну від стикових з'єднанням внапуск властиві значні концентрації напружень, що негативно впливають на їхню роботу при ди­намічних навантаженнях. При статичних наван­таженнях і використанні пластичних сталей не­гативний вплив концентрацій напружень у куто­вих швах незначний.

Застосування у будівельних конструкціях про­різних швів, електрозаклеиок і переривчастих швів обмежене. їх можна використовувати у не­сучих конструкціях, на які не впливають рухомі чи вібраційні навантаження та розтягувальні зу­силля, а також у допоміжних елементах. Відстань між переривчастими швами не повинна переви­щувати 15t у стиснених і ЗО і у розтягнених не­робочих елементах (t — найменша товщина з'єд­нуваних елементів).

Якість зварних швів обов'язково контролюють. Методи контролю регламентовані у частині III „Будівельних норм і правил" на виконання і прий­мання робіт.

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.