Металеві конструкції

ТРУБОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ


У сучасному будівництві постійно збільшуються висоти будівель і прольоти перекриттів, зроста­ють кранові навантаження та маса технологічно­го обладнання. Все це вимагає використання стержнів у вигляді стояків, колон, стиснених елементів ферм, арок, які б мали винятково ви­соку несучу здатність при малих поперечних перерізах. Цим вимогам цілком відповідає трубо - бетон у вигляді сталевих труб, заповнених бето­ном.

Трубобетонні елементи можуть бути дуже різноманітними (рис. 12.1). Розглянемо тільки ком­плексні конструкції, що складаються зі сталевої труби та суцільного бетонного ядра (рис. 12.1, а).

У трубобетонних конструкціях ефективно ви­користовують специфічні особливості матеріалів. Це дає змогу отримати значну економію сталі та цементу, зменшує поперечний переріз елементів конструкцій і, як наслідок, знижує їхню масу та транспортні витрати.

Металева труба — оболонка в трубобетоні — виконує водночас функції як поздовжнього, так і поперечного армування. Вона сприймає зусилля за всіма напрямками, під будь-яким кутом. Бічний тиск труби гальмує розвиток мікротріщин роз­риву в бетонному осерді, яке в умовах всебічного тиску витримує напруження, що значно переви­щують призмову міцність. Водночас сталева тру­ба, заповнена бетоном, виявляється значною мі­рою захищеною від втрати як місцевої, так і за­гальної стійкості.

Трубобетонні конструкції дуже надійні в екс­плуатації. В граничному стані вони не втрачають несучу здатність миттєво, як залізобетонні, а три­валий час можуть витримувати навантаження, зазнаючи значних деформацій.

Трубобетонні елементи мають всі переваги ра­ціональних трубчастих металевих конструкцій, які все ширше застосовуються у практиці будів­ництва. Трубчастий профіль сьогодні вважають найефективнішим. Він потребує мінімальної кіль­кості зварних робіт і додаткових елементів. Внут­рішня поверхня труб надійно захищена від корозії бетоном.

Порівняно зі залізобетонними, трубобетонні конструкції є більш індустріальними при виготов­ленні та монтажі. Вони доволі легкі та транспор­табельні, не піддаються механічним пошкоджен­ням, мають належний зовнішній вигляд. Під час їхнього виготовлення не використовують опалуб­ку, арматурні каркаси та закладні деталі.

Виготовляють трубобетонні конструкції на за­водах залізобетонних конструкцій або бетонують їх на місці зведення споруди. Заповнення труб бетоном не супроводжується технологічними труднощами. Добре ущільнення бетону забезпе­чується завдяки відсутності арматурних каркасів. Трубобетонні елементи з'єднуються між собою за допомогою електрозварювання або болтів. Із тру­бобетонних стержнів легко створювати просторові решітчасті системи різної конфігурації. Вузлові з'єднання можна здійснювати без фасонок.

Технологічні вимоги практично не обмежують галузі використання трубобетону, який може пра­цювати у складному температурно-вологісному режимі, в умовах агресивного середовища, при великих прольотах і висотах будівель, в умовах, де звичайні сталеві або залізобетонні конструкції використовувати. недоцільно.

Робота трубобетонних конструкцій під наван­таженням значно відрізняється від роботи ста­левих і залізобетонних конструкцій. Це поясню­ється тим, що сталь і бетон у трубобетонній кон­струкції перебувають в умовах об'ємного напру­женого стану, що дає змогу отримати економію матеріалів [37].

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.