Металеві конструкції

ТАВРОВЕ З’ЄДНАННЯ

Схеми з'єднань та епюри дотичних напружень, які виникають у швах, зображені на рис. 4.14.

Під дією нормальної сили (рис. 4.14, а) робота з'єднання аналогічна роботі з'єднання лобовими швами, а перерізувальної сили (рис. 4.14, б) — роботі з'єднання фланговими швами. Відповідним чином виконують і розрахунок (4.12) та (4.13).

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

Рис. 4.14. Таврове з'єднання та епюри напружень у швах1 а, б, в — відповідно від дії нормальної та перерізувальної сил і згинального моменту.

Згинальний момент зумовлює нерівномірний розподіл напружень (рис. 4.14, в). їхні найбільші значення:

ТшМ ~

Де W„, — момент опору перерізу шва шириною [іfkj чи (k/с, (залежно за яким з перерізів ведуть розрахунок) і висотою, що дорівнює розрахун­ковій довжині шва і,.,.

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

Звідси

N - kj - ;

(4.18)

W

Y v юг

(4.19)

Kj • lw.

Де n ------- КІЛЬКІСТЬ швів.

HvMf "

Підставивши (4.18) і (4.19) в (4.17), отримаємо умову перевірки міцності шва за найбільшими на­пруженнями:

6 М

^ < R,„f ■ ywf ■ Yc; (4.20)

П • р/ • kf ■ Z;

^юМг ~

Kj-l;

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

І=1:5

Зняти

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

(1.5...2)kf -*ttz------

5t л

Mir40 -*—

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

Рис. 4.15. Конструювання з'єднань на кутових швах: а—г — відповідно рівносторонній та підвищений, пологий та вгнутий шви; д — схема механічної обробки: е, є — конструкції накладок.

2 < Rwz-ywz-yc. (4.21)

П-\

При поєднанні нормальної та перерізувальної сил зі згинальним моментом виконують геомет­ричне додавання дотичних напружень, зумовле­них цими зусиллями (відповідно Z, vN, тwq, %vm)- Не­обхідно врахувати, що напрямки X, vN і %им пара­лельні, а Т,,^ — перпендикулярний до них. Звідси перевірка міцності має вигляд

+ IwMf)2 + T-'wQf ^ Rwf ■ Ywf ■ Yc; (4.22)

^(tlvNz + XwMz)2 + Tu;Qz — ^102 * Ym;z •Yc- (4-23)

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

(l,5...2)kf *----------- #■

(l,5...2)kf ■*-------- *-

W,

Wf

Як бачимо, умови міцності кутових і стикових швів при одночасній дії декількох силових чин­ників різні і їх не слід плутати. Це пояснюється тим, що у стикових швах можуть виникати як нормальні, так і дотичні напруження, а у кутових швах — лише дотичні.

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.