Металеві конструкції

ТАВРОВЕ З’ЄДНАННЯ

Схеми з'єднань та епюри дотичних напружень, які виникають у швах, зображені на рис. 4.14.

Під дією нормальної сили (рис. 4.14, а) робота з'єднання аналогічна роботі з'єднання лобовими швами, а перерізувальної сили (рис. 4.14, б) — роботі з'єднання фланговими швами. Відповідним чином виконують і розрахунок (4.12) та (4.13).

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

Рис. 4.14. Таврове з'єднання та епюри напружень у швах1 а, б, в — відповідно від дії нормальної та перерізувальної сил і згинального моменту.

Згинальний момент зумовлює нерівномірний розподіл напружень (рис. 4.14, в). їхні найбільші значення:

ТшМ ~

Де W„, — момент опору перерізу шва шириною [іfkj чи (k/с, (залежно за яким з перерізів ведуть розрахунок) і висотою, що дорівнює розрахун­ковій довжині шва і,.,.

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

Звідси

N - kj - ;

(4.18)

W

Y v юг

(4.19)

Kj • lw.

Де n ------- КІЛЬКІСТЬ швів.

HvMf "

Підставивши (4.18) і (4.19) в (4.17), отримаємо умову перевірки міцності шва за найбільшими на­пруженнями:

6 М

^ < R,„f ■ ywf ■ Yc; (4.20)

П • р/ • kf ■ Z;

^юМг ~

Kj-l;

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

І=1:5

Зняти

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

(1.5...2)kf -*ttz------

5t л

Mir40 -*—

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

Рис. 4.15. Конструювання з'єднань на кутових швах: а—г — відповідно рівносторонній та підвищений, пологий та вгнутий шви; д — схема механічної обробки: е, є — конструкції накладок.

2 < Rwz-ywz-yc. (4.21)

П-\

При поєднанні нормальної та перерізувальної сил зі згинальним моментом виконують геомет­ричне додавання дотичних напружень, зумовле­них цими зусиллями (відповідно Z, vN, тwq, %vm)- Не­обхідно врахувати, що напрямки X, vN і %им пара­лельні, а Т,,^ — перпендикулярний до них. Звідси перевірка міцності має вигляд

+ IwMf)2 + T-'wQf ^ Rwf ■ Ywf ■ Yc; (4.22)

^(tlvNz + XwMz)2 + Tu;Qz — ^102 * Ym;z •Yc- (4-23)

ТАВРОВЕ З'ЄДНАННЯ

(l,5...2)kf *----------- #■

(l,5...2)kf ■*-------- *-

W,

Wf

Як бачимо, умови міцності кутових і стикових швів при одночасній дії декількох силових чин­ників різні і їх не слід плутати. Це пояснюється тим, що у стикових швах можуть виникати як нормальні, так і дотичні напруження, а у кутових швах — лише дотичні.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.