Металеві конструкції

СОРТАМЕНТ ПРОФІЛІВ ЗІ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Для металевих конструкцій сьогодні промисло­вість постачає прокатні, пресовані, гнуті та гну - тозварені профілі. Наявність готових профілів разом з їх машинною обробкою, механізованими і автоматизованими процесами з'єднання забез­печують індустріальне та швидке виготовлення металевих конструкцій.

Перелік прокатних та інших профілів, у якому зазначені їх форма, розміри, допуски, характе­ристики металу, маси одиниці довжини профілю, геометричні характеристики перерізів, а також умови постачання, називається сортаментом.

~40МПа

СОРТАМЕНТ ПРОФІЛІВ ЗІ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

~200МПа

Рис. 2.11. Власні напруження в прокатних (о) і зварних (б) елементах.

Усі профілі за умовами використання поділя­ють на дві групи: профілі загального і спеціаль­ного призначень. Найбільш масові профілі загаль­ного призначення, які широко використовують у різних галузях промисловості та будівництві при найрізноманітніших силових впливах — розтя­гові, згинанні, стисканні та їх поєднаннях. До цієї групи належать двотаврові балки, швелери, кут­ники рівнополичкові і нерівнополичкові, труби круглі, прямокутні, квадратні, профілі таврові, Z - подібні, С-подібні, коритоподібні (рис. 2.12), листи,

СОРТАМЕНТ ПРОФІЛІВ ЗІ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

СОРТАМЕНТ ПРОФІЛІВ ЗІ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Рис. 2.12. Основні типи профілів, що використовуються в несучих металевих конструкціях: а — прокатні та пресовані; б — гнуті.

Круг, квадрат, сталеві линви. До профілів спе­ціального призначення, які використовують у будівництві, належать профілі, форма й розміри яких визначаються функціональним призначен­ням та особливостями конструкцій. Це гофровані профілі (профільовані настили для покрівель і стін), профілі вікон, дверей, ліхтарів, двотаврові балки для підвісного транспорту, кранові рейки.

Сталеві профілі отримують шляхом гарячого прокатування, холодного профілювання тонких листів та зварювання.

Сортаменти складають звичайно у порядку зростання основних розмірів профілів і оформля­ють у вигляді державних стандартів або відомчих технічних умов. Більшу частину профілів зі сталі (сортовий та профільний прокати, безшовні труби, листовий прокат тощо) виготовляють методом га­рячого прокатування, яке є найдешевшим (за ви­нятком труб) видом формоутворення.

Сортовий прокат поєднує кутники рівно - і не­рівнополичкові, круглу, квадратну та стрічкову сталі. Профільний — двотаври, швелери, таври тощо. З багатьох видів листового прокату в будів­ництві найширше застосовують товстолистову та широколистову універсальну сталь.

Гнуті, у тому числі гофровані, профілі відкри­того типу виготовляють методом безперервного холодного профілювання з листової рулонної ста­лі. Замкнуті гнутозварні профілі виготовляють так само з подальшим зварюванням замикального шва струмами високої частоти. До них належать електрозварні труби круглого перерізу, профілі квадратного та прямокутного перерізів. Профілі двох останніх типів дорожчі за прокатні. Винят­ком є електрозварні труби, які дешевші, ніж га­рячекатані безшовні.

Зварні двотаврові профілі виготовляють з ши - роколистової сталі на потокових лініях шляхом автоматичного електродугового зварювання.

І L

У конструкціях з алюмінієвих сплавів найчас­тіше використовують прокатні, гнуті та пресовані профілі. Гарячим прокатуванням отримують лис­ти. Кутники, таври, двотаври, швелери, труби та інші профілі (інколи дуже складної форми), як відкриті, так і закриті, найчастіше виготовляють гарячим пресуванням циліндричної заготовки че­рез матрицю з отвором необхідної форми. Випус­
кають також профілі, гнуті у холодному стані. Простий та дешевий процес пресування, а також великий асортимент зумовлюють найбільше ви­користання пресованих профілів.

Проектуючи будівельні металеві конструкції, необхідно компонувати їх на весь об'єкт у цілому з найменшої кількості різних профілів.

При використанні в одній конструкції профілів однакового калібру, але різної товщини, відміна за товщиною має становити не менше 2 мм. За­бороняється використовувати в одній і тій же кон­струкції профілі однакових розмірів, але з ма­теріалів різних марок.

З метою зменшення обсягів робіт, зумовлених сортуванням, складуванням, транспортуванням, правленням і обробкою металу, користуються ско­роченими сортаментами профілів загального при­значення. Ці сортаменти складені на основі аналі­зу конструкцій масового будівництва. Вони міс­тять перелік найбільш використовуваних про­філів і при проектуванні їх застосовують в першу чергу.

Металеві конструкції

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Кованые козырьки, перила, навесы

Кованые конструкции для оригинальных архитектурных решений   Изящные кованые козырьки, перила, навесы придают неповторимость фасадам домов, площадкам перед зданиями, зонам отдыха. Изготовленные по заказам в специализированной компании, они надежно служат …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.