Металеві конструкції

СОРТАМЕНТ ПРОФІЛІВ ЗІ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Для металевих конструкцій сьогодні промисло­вість постачає прокатні, пресовані, гнуті та гну - тозварені профілі. Наявність готових профілів разом з їх машинною обробкою, механізованими і автоматизованими процесами з'єднання забез­печують індустріальне та швидке виготовлення металевих конструкцій.

Перелік прокатних та інших профілів, у якому зазначені їх форма, розміри, допуски, характе­ристики металу, маси одиниці довжини профілю, геометричні характеристики перерізів, а також умови постачання, називається сортаментом.

~40МПа

СОРТАМЕНТ ПРОФІЛІВ ЗІ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

~200МПа

Рис. 2.11. Власні напруження в прокатних (о) і зварних (б) елементах.

Усі профілі за умовами використання поділя­ють на дві групи: профілі загального і спеціаль­ного призначень. Найбільш масові профілі загаль­ного призначення, які широко використовують у різних галузях промисловості та будівництві при найрізноманітніших силових впливах — розтя­гові, згинанні, стисканні та їх поєднаннях. До цієї групи належать двотаврові балки, швелери, кут­ники рівнополичкові і нерівнополичкові, труби круглі, прямокутні, квадратні, профілі таврові, Z - подібні, С-подібні, коритоподібні (рис. 2.12), листи,

СОРТАМЕНТ ПРОФІЛІВ ЗІ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

СОРТАМЕНТ ПРОФІЛІВ ЗІ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Рис. 2.12. Основні типи профілів, що використовуються в несучих металевих конструкціях: а — прокатні та пресовані; б — гнуті.

Круг, квадрат, сталеві линви. До профілів спе­ціального призначення, які використовують у будівництві, належать профілі, форма й розміри яких визначаються функціональним призначен­ням та особливостями конструкцій. Це гофровані профілі (профільовані настили для покрівель і стін), профілі вікон, дверей, ліхтарів, двотаврові балки для підвісного транспорту, кранові рейки.

Сталеві профілі отримують шляхом гарячого прокатування, холодного профілювання тонких листів та зварювання.

Сортаменти складають звичайно у порядку зростання основних розмірів профілів і оформля­ють у вигляді державних стандартів або відомчих технічних умов. Більшу частину профілів зі сталі (сортовий та профільний прокати, безшовні труби, листовий прокат тощо) виготовляють методом га­рячого прокатування, яке є найдешевшим (за ви­нятком труб) видом формоутворення.

Сортовий прокат поєднує кутники рівно - і не­рівнополичкові, круглу, квадратну та стрічкову сталі. Профільний — двотаври, швелери, таври тощо. З багатьох видів листового прокату в будів­ництві найширше застосовують товстолистову та широколистову універсальну сталь.

Гнуті, у тому числі гофровані, профілі відкри­того типу виготовляють методом безперервного холодного профілювання з листової рулонної ста­лі. Замкнуті гнутозварні профілі виготовляють так само з подальшим зварюванням замикального шва струмами високої частоти. До них належать електрозварні труби круглого перерізу, профілі квадратного та прямокутного перерізів. Профілі двох останніх типів дорожчі за прокатні. Винят­ком є електрозварні труби, які дешевші, ніж га­рячекатані безшовні.

Зварні двотаврові профілі виготовляють з ши - роколистової сталі на потокових лініях шляхом автоматичного електродугового зварювання.

І L

У конструкціях з алюмінієвих сплавів найчас­тіше використовують прокатні, гнуті та пресовані профілі. Гарячим прокатуванням отримують лис­ти. Кутники, таври, двотаври, швелери, труби та інші профілі (інколи дуже складної форми), як відкриті, так і закриті, найчастіше виготовляють гарячим пресуванням циліндричної заготовки че­рез матрицю з отвором необхідної форми. Випус­
кають також профілі, гнуті у холодному стані. Простий та дешевий процес пресування, а також великий асортимент зумовлюють найбільше ви­користання пресованих профілів.

Проектуючи будівельні металеві конструкції, необхідно компонувати їх на весь об'єкт у цілому з найменшої кількості різних профілів.

При використанні в одній конструкції профілів однакового калібру, але різної товщини, відміна за товщиною має становити не менше 2 мм. За­бороняється використовувати в одній і тій же кон­струкції профілі однакових розмірів, але з ма­теріалів різних марок.

З метою зменшення обсягів робіт, зумовлених сортуванням, складуванням, транспортуванням, правленням і обробкою металу, користуються ско­роченими сортаментами профілів загального при­значення. Ці сортаменти складені на основі аналі­зу конструкцій масового будівництва. Вони міс­тять перелік найбільш використовуваних про­філів і при проектуванні їх застосовують в першу чергу.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.