Металеві конструкції

СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦІ РОЗРАХУНКОВИХ ЗУСИЛЬ

З одержаних у результаті статичного розрахунку зусиль М, N, Q від окремих навантажень скла­дають таблицю розрахункових зусиль для ха­рактерних перерізів, обчислюючи найнебезпеч - ніші їх комбінації при одночасній дії кількох на­вантажень.

Залежно від складу навантаження згідно з нормами проектування передбачають такі види їх поєднання: основне поєднання навантаження, яке складається із постійних, тимчасових тривалих, короткочасних і одного особливого навантаження.

При врахуванні поєднань, які включають по­стійне і не менше двох тимчасових навантажень, розрахункові значення тимчасових навантажень або відповідні їм зусилля перемножують на такі коефіцієнти поєднання:

В основних поєднаннях для тимчасових три­валих навантажень

|/і = 0,95; для короткочасних і|/2 = 0,9;

В особливих поєднаннях для тимчасових три­валих навантажень

j/j = 0,95; для короткочасних j/2 = 0,8, крім ви­падків спеціально зумовлених.

Для рам виробничих будов у комбінації на­вантажень основного поєднання складові від снігу, кранів і вітру належать до короткочасних. При­чому навантаження від вертикальної і поперечної дії одного або двох мостових кранів розглядають як короткочасне навантаження.

Для зручності визначення розрахункових зу­силь складають загальну таблицю для найбільш характерних перерізів колони рами.

У таблицю зусиль заносять окремо значення моментів М і поздовжніх сил N від усіх наван­тажень. При цьому для зручності визначення роз­рахункових комбінацій зусиль їх подають з ко­ефіцієнтами поєднання 1 і 0,9, окрім постійних і тимчасових тривалих навантажень, які прийма­ють з коефіцієнтом 1.

Найбільш характерними перерізами для східчастої колони з шарнірним з'єднанням риге­лем буде переріз на рівні бази (башмака) низу підкранової частини колони. Для жорсткого з'єднання ригеля з колоною додатково розгляда­ють переріз на рівні їх з'єднання.

Для нижньої частини колони, крім зусиль М і N, визначають значення поперечної сили Q, яка необхідна для розрахунку розкосів наскрізної ко­лони і фундаментів.

Розрахункові зусилля для підбору перерізів колон беруть з відповідних комбінацій: 1) ±М, iVBifl,

+М •

Шах, — від-

Для розрахунку анкерних болтів з комбінацій:

Її +М N ■

А/ -1пшахі від,

2) Nmin, ±МВІД.

У комбінації для анкерних болтів поздовжнє зусилля від постійного навантаження враховують з коефіцієнтом надійності 0,9, оскільки воно роз­вантажує анкерні болти.

Горизонтальний тиск кранів Т враховують тільки разом з вертикальним тиском Ц1іах, Dmin і крановими моментами М$£1Х> M^,jn; при цьому візок крана з вантажем може набувати будь-якого положення і перебувати зліва або справа.

Оскільки наперед не відомо, при яких комбі­націях навантаження в прийнятих перерізах ко­лони напруження буде найбільшого значення, то складається кілька розрахункових комбінацій зу­силь.

Металеві конструкції

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Кованые козырьки, перила, навесы

Кованые конструкции для оригинальных архитектурных решений   Изящные кованые козырьки, перила, навесы придают неповторимость фасадам домов, площадкам перед зданиями, зонам отдыха. Изготовленные по заказам в специализированной компании, они надежно служат …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.