Металеві конструкції

СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦІ РОЗРАХУНКОВИХ ЗУСИЛЬ

З одержаних у результаті статичного розрахунку зусиль М, N, Q від окремих навантажень скла­дають таблицю розрахункових зусиль для ха­рактерних перерізів, обчислюючи найнебезпеч - ніші їх комбінації при одночасній дії кількох на­вантажень.

Залежно від складу навантаження згідно з нормами проектування передбачають такі види їх поєднання: основне поєднання навантаження, яке складається із постійних, тимчасових тривалих, короткочасних і одного особливого навантаження.

При врахуванні поєднань, які включають по­стійне і не менше двох тимчасових навантажень, розрахункові значення тимчасових навантажень або відповідні їм зусилля перемножують на такі коефіцієнти поєднання:

В основних поєднаннях для тимчасових три­валих навантажень

|/і = 0,95; для короткочасних і|/2 = 0,9;

В особливих поєднаннях для тимчасових три­валих навантажень

j/j = 0,95; для короткочасних j/2 = 0,8, крім ви­падків спеціально зумовлених.

Для рам виробничих будов у комбінації на­вантажень основного поєднання складові від снігу, кранів і вітру належать до короткочасних. При­чому навантаження від вертикальної і поперечної дії одного або двох мостових кранів розглядають як короткочасне навантаження.

Для зручності визначення розрахункових зу­силь складають загальну таблицю для найбільш характерних перерізів колони рами.

У таблицю зусиль заносять окремо значення моментів М і поздовжніх сил N від усіх наван­тажень. При цьому для зручності визначення роз­рахункових комбінацій зусиль їх подають з ко­ефіцієнтами поєднання 1 і 0,9, окрім постійних і тимчасових тривалих навантажень, які прийма­ють з коефіцієнтом 1.

Найбільш характерними перерізами для східчастої колони з шарнірним з'єднанням риге­лем буде переріз на рівні бази (башмака) низу підкранової частини колони. Для жорсткого з'єднання ригеля з колоною додатково розгляда­ють переріз на рівні їх з'єднання.

Для нижньої частини колони, крім зусиль М і N, визначають значення поперечної сили Q, яка необхідна для розрахунку розкосів наскрізної ко­лони і фундаментів.

Розрахункові зусилля для підбору перерізів колон беруть з відповідних комбінацій: 1) ±М, iVBifl,

+М •

Шах, — від-

Для розрахунку анкерних болтів з комбінацій:

Її +М N ■

А/ -1пшахі від,

2) Nmin, ±МВІД.

У комбінації для анкерних болтів поздовжнє зусилля від постійного навантаження враховують з коефіцієнтом надійності 0,9, оскільки воно роз­вантажує анкерні болти.

Горизонтальний тиск кранів Т враховують тільки разом з вертикальним тиском Ц1іах, Dmin і крановими моментами М$£1Х> M^,jn; при цьому візок крана з вантажем може набувати будь-якого положення і перебувати зліва або справа.

Оскільки наперед не відомо, при яких комбі­націях навантаження в прийнятих перерізах ко­лони напруження буде найбільшого значення, то складається кілька розрахункових комбінацій зу­силь.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.