Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК З’ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ І ЗАКЛЕПКАХ ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ

На з'єднання часто діють такі силові фактори, як згинальні моменти та перерізувальні сили.

Під дією згинального моменту зусилля у бол­тах розподіляються пропорційно відстаням від центра ваги з'єднання до осей болтів (рис. 4.21). Найбільші сили діють у найвіддаленіших болтах.

Кожна пара болтів, розміщених симетрично відносно центра, сприймає частину згинального моменту:

Mhl=--Nb,-L,,

А всі болти разом — повний момент: к к

М = та £ Мы - т £ (Nht ■ Щ, (4.36)

Г=1 і 1

Де Nbi — зусилля, які виникають у болтах; Z, — відстані між парами болтів, розміщеними симет­рично відносно центра ваги з'єднання (див. рис. 4.21); к — кількість пар болтів; та — кіль­кість рядів болтів (на рис. 4.21 та = 2).

Виходячи з пропорційності сил /V, відстаням і,-, можемо описати будь-яку з сил через най­більшу Nbl:

К h

Підставляючи (4.37) у (4.36), отримаємо

Nhi = Nbl т1.

(4.37)

К

РОЗРАХУНОК З'ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ І ЗАКЛЕПКАХ ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ

М

М

V l2

Ь1

> і

)

Рис. 4.21. Розрахункова схема болтового з'єднання, на яке діє згинальний момент.

Звідси, приймаючи Nhl — NM max та 11 — ln найбільше можливе зусилля у болтах:

(4.39)

К

It

Умову міцності з'єднання на болтах підвище­ної точності можна записати таким чином:

(4,40)

Де Nhmm — несуча здатність болта, прийнята за меншим зі значень, отриманим згідно з (4.29) і (4.30).

Q

П :

Nq =

При дії перерізувальної сили Q спрощено вва­жають, шо зусилля у болтах розподіляються рівномірно. Таким чином, зусилля, що діє на один болт:

(4.41)

Де п — кількість болтів у з'єднанні.

Несучу здатність з'єднання вважають забез­печеною, якщо сила Nq, яка діє на болт, не пере­вищує його несучої здатності:

NQ<Nb_min. (4.42)

Розглянемо випадок одночасної дії на з'єднан­ня осьової N і перерізувальної Q сил та згиналь­ного моменту М (рис. 4.22). На болти діятимуть сили відповідно Nn, Nq, Nm.

Силу Nn обчислюють аналогічно Nq'.

Дг

М, max

N

РОЗРАХУНОК З'ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ І ЗАКЛЕПКАХ ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ

РОЗРАХУНОК З'ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ І ЗАКЛЕПКАХ ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ

М Q -11

Q M

N

N

NN = —. (4.43)

Рис. 4.22. Розрахункова схема болтового з'єднання при поєднанні силових факторів.

Сили NM і Nn діють в одному напрямку, а Nq — перпендикулярна їм (рис. 4.22). Звідси най­більше значення рівнодійної сили А'п.<і і перевірка міцності:

/V,.ed = V(/Vw + NM_maxf + NQ < Nb_min. (4.44)

Аналогічно розраховують з'єднання на заклеп­ках чи високоміцних болтах, а найбільше значен­

Nn, Nq чи N,.L, d порівнюють з несучою

Здатністю заклепки чи високоміцного болта.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.