Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК З’ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ І ЗАКЛЕПКАХ ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ

На з'єднання часто діють такі силові фактори, як згинальні моменти та перерізувальні сили.

Під дією згинального моменту зусилля у бол­тах розподіляються пропорційно відстаням від центра ваги з'єднання до осей болтів (рис. 4.21). Найбільші сили діють у найвіддаленіших болтах.

Кожна пара болтів, розміщених симетрично відносно центра, сприймає частину згинального моменту:

Mhl=--Nb,-L,,

А всі болти разом — повний момент: к к

М = та £ Мы - т £ (Nht ■ Щ, (4.36)

Г=1 і 1

Де Nbi — зусилля, які виникають у болтах; Z, — відстані між парами болтів, розміщеними симет­рично відносно центра ваги з'єднання (див. рис. 4.21); к — кількість пар болтів; та — кіль­кість рядів болтів (на рис. 4.21 та = 2).

Виходячи з пропорційності сил /V, відстаням і,-, можемо описати будь-яку з сил через най­більшу Nbl:

К h

Підставляючи (4.37) у (4.36), отримаємо

Nhi = Nbl т1.

(4.37)

К

РОЗРАХУНОК З'ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ І ЗАКЛЕПКАХ ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ

М

М

V l2

Ь1

> і

)

Рис. 4.21. Розрахункова схема болтового з'єднання, на яке діє згинальний момент.

Звідси, приймаючи Nhl — NM max та 11 — ln найбільше можливе зусилля у болтах:

(4.39)

К

It

Умову міцності з'єднання на болтах підвище­ної точності можна записати таким чином:

(4,40)

Де Nhmm — несуча здатність болта, прийнята за меншим зі значень, отриманим згідно з (4.29) і (4.30).

Q

П :

Nq =

При дії перерізувальної сили Q спрощено вва­жають, шо зусилля у болтах розподіляються рівномірно. Таким чином, зусилля, що діє на один болт:

(4.41)

Де п — кількість болтів у з'єднанні.

Несучу здатність з'єднання вважають забез­печеною, якщо сила Nq, яка діє на болт, не пере­вищує його несучої здатності:

NQ<Nb_min. (4.42)

Розглянемо випадок одночасної дії на з'єднан­ня осьової N і перерізувальної Q сил та згиналь­ного моменту М (рис. 4.22). На болти діятимуть сили відповідно Nn, Nq, Nm.

Силу Nn обчислюють аналогічно Nq'.

Дг

М, max

N

РОЗРАХУНОК З'ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ І ЗАКЛЕПКАХ ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ

РОЗРАХУНОК З'ЄДНАНЬ НА БОЛТАХ І ЗАКЛЕПКАХ ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ

М Q -11

Q M

N

N

NN = —. (4.43)

Рис. 4.22. Розрахункова схема болтового з'єднання при поєднанні силових факторів.

Сили NM і Nn діють в одному напрямку, а Nq — перпендикулярна їм (рис. 4.22). Звідси най­більше значення рівнодійної сили А'п.<і і перевірка міцності:

/V,.ed = V(/Vw + NM_maxf + NQ < Nb_min. (4.44)

Аналогічно розраховують з'єднання на заклеп­ках чи високоміцних болтах, а найбільше значен­

Nn, Nq чи N,.L, d порівнюють з несучою

Здатністю заклепки чи високоміцного болта.

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.