Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК СХІДЧАСТОЇ ПОЗАЦЕНТРО­ВО-СТИСНЕНОЇ КОЛОНИ

Вихідні дані. Розрахункові комбінації наван­таження для верхньої симетричної частини ви­бираємо з табл. 6.12. Для несиметричного перерізу нижньої частини колони потрібні дві розрахункові комбінації (для нижньої вітки колони). Для цього складають допоміжну табл. 6.14, в якій наводять розрахункові зусилля у вітках колони і розтягу - вальні зусилля в анкерних болтах.

З табл. 6.13 і 6.14 визначаємо розрахункові комбінації зусиль.

1. Для верхньої частини колони:

М = 2006,4 кН-м; N = -556 кН; Qmax = -300,1 кН.

2. Для нижньої частини колони:

Ni = -3073,1 кН; Мг = -2054,6 кН • м (підкранова вітка);

Кількість короткочасних навантажень

Номер навантажень і вид зусилля

Розрахункові зусилля при різних комбінаціях навантажень М, кН • м, NtQ, кН

Літах NЬІДП

+Мтах

^нідм

Nrmx

Wm,„ (при N/2

< м/ь„)

-Мадп

"^"ЛТвщц

M відп

Одне (І)

1; 8

І; 7

І; 2

М

-1522,8

-329,7

-1245

N

-420,5

-420,5

-571,7

Два і більше

1; 2; 4; 5; 8

1; 3; 5; 7

1; 2; 4; 5;

8

1;

2; 3; 5;

7

(0,9)

М

-2006,4

-245,6

-2006,4

-542,0

N

-556,6

-420,5

-556,6

-556,6

Одне (І)

1; 8

1; 3; 5

І; 2

М

-739,7

417,1

-733,3

N

-534,0

-534,0

-685,2

Два і більше

1; 2; 8

1; 3; 5; 7

1; 2; 8

1;

2; 3; 5;

7

(0,9)

М

-892,0

580,1

-892,0

336,1

N

-670,1

-534,1

-670,1

-670,1

Одне (І)

1; 3; 5

1; 7

1; 3; 5

М

-1886,6

-200,8

-1886,6

N

-3204

-534,0

-3204,0

Два і більше

1; 2; 3; 5; 8

1; 2; 3; 5;

8

1;

2; 3; 5;

7

(0,9)

М

-2054,6

-2054,6

-1298,5

N

-3073,1

-3073,1

-3073,1

І; 7

1; 8

1; 3; 5

1; 3; 5

І; 7

1; 8

М

-711

1796,2

806,5

1434,1

-710,8

1796,2

N

-719,3

-719,3

-3389,3

-3389,3

-719,3

-710,3

Qmax

53,3

-165,3

-203,6

203,6

53,3

-165,3

Два і більше

1; 4; 5; 7

1; 2; 3; 5; 8

1; 2; 3; 5;

7

1;

2; 3; 5;

8

1;

2; 4; 5; 8

(0,9)

М

-462,2

2643,6

-177,6

2643,6

2543,5

N

-1579,1

-3258,4

-3258,4

-3258,4

-1775,2

Qmax

-38,7

-304,0

-107,2

-304,0

-255,6

Розрахункові зусилля при поєднанні навантажень за даними табл. 6.12

Таблиця 6.13

Переріз

Таблиця 6.14

Вибір розрахункових комбінацій зусиль для підкранової частини колони

Переріз

Комбінація зусиль

Коефіцієнт

Зусилля в лівій вітці

Зусилля в правій вітці

Поєднання

N

М

N

М

Навантажень

£

Г

К

IF

К

СА

+мтах

1,0

-1602,0

1257,7

-344,3

-1602,0

-1257,7

-2859,7

ІУвіпп

0,9

-1536,6

1369,7

-166,9

-1536,6

-1369,7

-2906,3

-Afmax

1,0

-257,0

133,9

-133,1

-267,0

-133,9

-400,9

Nmax

1,0

-1602,0

1257,7

-344,3

-1602,0

-1257,7

-2859,7

Мвідп

0,9

-1536,6

1369,7

-169,9

-1536,2

-1369,2

-2906,3

Nmax

1,0

-Мвідп

0,9

-1536,6

865,7

-670,9

-1536,6

-865,7

-2402,3

А

+Мтах

1,0

-359,7

474,0

114,3

-359,7

-474

-833,7

NВІДІІ

0,9

-7906

308,1

-182,5

-790,6

' -308,1

-1098,7

-Afmax

1,0

-359,7

-1197,5

-1557,2

-359,7

-197,5

837,8

Wвідп

0,9

-1629,2

-1762,4

-3391,6

-1629,2

1762,4

133,2

N max

1,0

-1694,6

-537,3

-2228,9

-1694,6

537,3

-1157,3

+Мвідп

0,9

-1629,2

118,4

-1510,8

-1629,2

-118,4

-1747,6

Wmax

1,0

-1694,6

-956,0

-2650,6

-1694,2

956,0

-738,2

-Мвідп

0,9

-1629,2

-1762,0

-3391,2

-1629,2

1762,0

132,8

А

F N М

1,0

-359,6

473,9

114,3

-359,6

-473,9

-833,5

+Мвідп

0,9

( N МЛ

1,0

-359,6

-1197,5

-1557,1

-359,6

1197,5

837,9

-Мвідп

0,9

-857,6

-1695,7

-2553,3

-857,6

1695,7

838,1

РОЗРАХУНОК СХІДЧАСТОЇ ПОЗАЦЕНТРО&#173;ВО-СТИСНЕНОЇ КОЛОНИ

Рис. 6.62. До прикладу розрахунку колони: а — конструктивна схема; б, в — переріз верхньої і нижньої частин; г — переріз траверси, що з'єднує верхню частину з нижньою.

0,819-128,8 Для зовнішньої вітки h

3764,51-0,95-10 0,756-191,2

С2

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.