Металеві конструкції

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

У покриттях великих прольотів застосовують двошарнірні та безшарнірні рами. У ригелях рам

Г ~l

Рис. 7.3. Типи перерізів стержнів великопролітних ферм: а — Н-подібні; б, в — 11-подібні.

1-1

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

Рис. 7.4. Зварний вузол важкої ферми.

При жорсткому з єднанні з колоною зменшуються витрати металу порівняно з балковими конструк­ціями за рахунок розвантаження ригеля вузло­вими моментами. При цьому в колонах, окрім нор­мальних зусиль, виникають значні згинальні мо­менти.

У великопролітних покриттях застосовують рами як суцільного, так і наскрізного перерізів.

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

Рис. 7.5. Балансирні опори важких ферм: а — нерухома: б — рухома.

1-1

3F ЭЕ nrlhi

"IF" 3E

І ri i-i 11

—&

LP)

,4-"f lut' ____

I j

A

7777

777777

77

77777.:

(7777)

030

^77777777777

7777

400 и

400 и

50

50

2-2

400

250

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

4-

Ф

C3 - IT)

О го о

LO

Д-u

>—)4—<

J—

150 200 1150

500

Іа

Й-

150

200

150

Рис. 7.6. Типи опор важких ферм: а, б — нерухомі; в, г — рухомі коткові.

Рами суцільного перерізу використовують рідко і лише при невеликих прольотах (до 50-60 м), їхні переваги — менша трудомісткість, кращі транспортні можливості, менша висота будівлі.

Великопролітні наскрізні рами роблять дво - шарнірними, з шарнірами на рівні фундаментів або з шарнірами у вузлах з'єднання ригеля з ко­лоною, а також безшарнірними з колонами, за - тисненими на рівні фундаментів (рис. 7.9). Без­шарнірні схеми рам застосовуються при прольо­тах 120...150 м. Проте найбільш поширені дво - шарнірні рами прольотом до 120 м з шарнірами на рівні фундаментів (рис. 7.10). Ширину колон наскрізної рами приймають рівною довжині па­нелі ригеля (приблизно 5...7 м). У таких випадках погонна жорсткість колон перевищує жорсткість ригеля, внаслідок чого розвантажений вплив опорних моментів стає значним.

Найбільшого ефекту розвантаження наскріз­ної рами досягають за допомогою попереднього

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

120,19

10000 —f-

84000

10000 -t-------- *-

О о

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

Рис. 7.8. Блоково-балкова конструкція: а — блок повної довжини; б — блок панелей; 1 — попередньо напружена сталева обшивка; 2 — нижня сталева обшивка без попереднього напруження.

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

66000

-OV"

О ' о -0--

L100x12

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

Sr Г

Рис. 7.7. Ферма покриття палацу спорту в Києві.

Напруження ригеля та колон рами. Попереднє на­пруження спричинює в системі рами згинальні моменти протилежного знака моментам від вер­тикального навантаження. Попередньо напруже­ну затяжку в рамних конструкціях розміщують під час монтажу в розтягненій зоні відповідно до епюри згинальних моментів від вертикального на­вантаження.

У двошарнірних наскрізних рамах висоту ри­геля приймають 1/8...1/15 прольоту, а в без­шарнірних — 1/12...1/20 прольоту.

Поперечний переріз наскрізних ригелів та колон проектують аналогічно наскрізним фермам (рис. 7.11).

^ -60-120м Ш

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

Рис. 7.9. Система наскрізних рам: а — двошарнірна на рівні фундаментів; б — двошарнірна у вуз­лах з'єднання ригеля з колоною; в — безшарнірна.

Відомим розпором є невідомий опорнии момент та вертикальна сила.

Рамні конструкції сприймають вертикальне рівномірно розподілене навантаження від власної маси, мас покрівлі та снігу, зосереджене наван­таження від мостового крана, підвісної кран-бал - ки, а також горизонтальне вітрове навантаження, яке прикладається у вигляді зосередженої сили у вузлі з'єднання ригеля з колоною. Двошарнірні рами — один раз статично невизначені, де не­відомою силою є розпір, прикладений горизон­тально в опорних вузлах. Безшарнірні рами — тричі статично невизначені, в яких поряд з не-

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

1

'WW/////////////V///////0///;M> І 60 м I

Рис. 7.10. План і розрізи ангара.

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

2-2

J

-Јf™yk_ III х /

В г

Д е

Рис. 7.11. Типи перерізів наскрізних рам.

Розрахунок рам виконують методами сил і переміщень, а також, застосуваючи готові таблич­ні формули. У цих випадках доцільно викорис­товувати ЕОМ.

У результаті статичного обчислення визнача­ють розрахункові величини М, N та Q для всіх характерних поперечних перерізів рами.

Колони суцільної рами розраховують на по - зацентрове стиснення. Для визначення зусиль у стержнях наскрізної рами при трапецієподібному або полігональному обрисах ригеля використову­ють побудову діаграми Кремона. Для цього аналі­тичним методом попередньо визначають розпір та вертикальні опорні реакції.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.