Металеві конструкції

ПРУЖНА І ПЛАСТИЧНА РОБОТА. РУЙНУВАННЯ

Як зазначено вище, сталі та алюмінієві сплави мають зернисту будову з хаотичною орієнтацією кристалічних граток зерен, чим і пояснюються однакові властивості металу в усіх напрямах. Під дією невеликого навантаження розтягу атомні гратки зерен дещо спотворюються і зразок ме­талу деформується. Після припинення дії наван­таження форма зерен та кристалічних граток відновлюється, а атоми займають попередні міс­ця. Тобто деформація має пружний характер. За­лежність між деформацією і значенням зусилля лінійна.

Під дією навантажень, які дорівнюють або пе­ревищують напруження межі текучості чи умов­ної межі текучості (див. рис. 2.3), у кристалічних ґратках відбуваються зсуви, і після припинення дії навантаження з'являється залишкова плас­тична деформація, яка не відновлюється. Нако­пичення пластичних деформацій призводить до порушення цілісності металу, тобто його руйну­вання.

Руйнування буває в'язке (пластичне) — від зсуву; крихке — внаслідок відриву, і змішане.

Дотичні напруження та пластичні деформації, зумовлені переміщенням дислокацій, є причинами в'язкого руйнування. У процесі такого руйнування відбувається скупчення дислокацій і пов'язаних з ними пластичних деформацій у певних місцях,
що зумовлює виникнення шийки — потоншення матеріалу та появу тріщин.

Крихке руйнування є наслідком розвитку пружних деформацій металу до руйнівних в умо­вах, коли утруднені пластичні зсуви (наприклад, при плоскому чи об'ємному розтягу). У цьому ви­падку спостерігається розрив міжатомних зв'яз­ків кристалічних граток більшості зерен при дуже незначних зсувах в окремих зернах. Опір мате­ріалу на відрив суттєво залежить від його струк­тури. Грубозернистість знижує опір відривові і межу текучості. Отже, основним завданням ле­гування і термічної обробки є отримання дрібно­зернистої однорідно зміцненої структури.

При роботі на стиск метал поводить себе, як і при розтягові. Значення межі текучості модуля пружності і довжина ділянки текучості дорівню­ють аналогічним показникам при розтягові - Але зруйнувати внаслідок стискання короткі зразки, виготовлені з пластичних металів, не вдається, оскільки зразок розплющується.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.