Металеві конструкції

ПРУЖНА І ПЛАСТИЧНА РОБОТА. РУЙНУВАННЯ

Як зазначено вище, сталі та алюмінієві сплави мають зернисту будову з хаотичною орієнтацією кристалічних граток зерен, чим і пояснюються однакові властивості металу в усіх напрямах. Під дією невеликого навантаження розтягу атомні гратки зерен дещо спотворюються і зразок ме­талу деформується. Після припинення дії наван­таження форма зерен та кристалічних граток відновлюється, а атоми займають попередні міс­ця. Тобто деформація має пружний характер. За­лежність між деформацією і значенням зусилля лінійна.

Під дією навантажень, які дорівнюють або пе­ревищують напруження межі текучості чи умов­ної межі текучості (див. рис. 2.3), у кристалічних ґратках відбуваються зсуви, і після припинення дії навантаження з'являється залишкова плас­тична деформація, яка не відновлюється. Нако­пичення пластичних деформацій призводить до порушення цілісності металу, тобто його руйну­вання.

Руйнування буває в'язке (пластичне) — від зсуву; крихке — внаслідок відриву, і змішане.

Дотичні напруження та пластичні деформації, зумовлені переміщенням дислокацій, є причинами в'язкого руйнування. У процесі такого руйнування відбувається скупчення дислокацій і пов'язаних з ними пластичних деформацій у певних місцях,
що зумовлює виникнення шийки — потоншення матеріалу та появу тріщин.

Крихке руйнування є наслідком розвитку пружних деформацій металу до руйнівних в умо­вах, коли утруднені пластичні зсуви (наприклад, при плоскому чи об'ємному розтягу). У цьому ви­падку спостерігається розрив міжатомних зв'яз­ків кристалічних граток більшості зерен при дуже незначних зсувах в окремих зернах. Опір мате­ріалу на відрив суттєво залежить від його струк­тури. Грубозернистість знижує опір відривові і межу текучості. Отже, основним завданням ле­гування і термічної обробки є отримання дрібно­зернистої однорідно зміцненої структури.

При роботі на стиск метал поводить себе, як і при розтягові. Значення межі текучості модуля пружності і довжина ділянки текучості дорівню­ють аналогічним показникам при розтягові - Але зруйнувати внаслідок стискання короткі зразки, виготовлені з пластичних металів, не вдається, оскільки зразок розплющується.

Металеві конструкції

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Кованые козырьки, перила, навесы

Кованые конструкции для оригинальных архитектурных решений   Изящные кованые козырьки, перила, навесы придают неповторимость фасадам домов, площадкам перед зданиями, зонам отдыха. Изготовленные по заказам в специализированной компании, они надежно служат …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.