Металеві конструкції

ПІДКРАНОВІ КОНСТРУКЦІЇ

До складу підкранових конструкцій належать підкранові балки або ферми, гальмівні балки (ферми), зв'язки, вузли кріплення підкранових конструкцій, кранові рейки з елементами їх кріплення. Підкранові балки — це такі кон­струкції, уздовж яких рухаються мостові ванта­жопідйомні крани, що обслуговують промислові цехи. Мостові крани переміщаються по рейках, вкладених на верхній пояс підкранової балки.

Підкранові балки можуть бути суцільними (роз­різними або нерозрізними) і рідше решітчастими.

Основні особливості роботи підкранових балок: сприйняття рухомого вертикального навантажен­ня від крана динамічного характеру дії на балку; дія великих зосереджених сил від коліс крана, які спричинюють зминання в стінці балки; на­явність поперечних гальмівних сил, які зумовлю­ють виникнення у верхньому поясі балки в го­ризонтальній площині додаткових напружень.

Навантаження від крана передається на під­кранові конструкції через колеса крана. Залежно від вантажності крана з кожного боку може бути два, чотири і більше коліс.

Підкранові конструкції розраховують в усіх випадках на навантаження двох кранів у най­ближчому стані, при якому виникають найбільші вертикальні та горизонтальні зусилля.

Розрахункові вертикальні й горизонтальні (гальмівні) сили визначають за формулами

Fk = kiyfnnFk, n] Tk = k2yfnuTkjl, (6.108)

Де k — коефіцієнт динамічності, приймають у межах 1,0—1,2 залежно від режиму роботи кра­на та прольоту підкранових балок згідно з п. 4.9 СНиП 2.01.07-85; У/ — коефіцієнт надійності за навантаженням (коефіцієнт перевантаження); пп — коефіцієнт з'єднання; Fkn — максимальне зусилля на колесо крана, приймають за держав­ними стандартами на крани; Ткп — нормативне гальмівне зусилля, визначається за формулою

ТКп = 0,05 • (9,8Q + QB)/n0. (6.109)

Тут п0 — кількість коліс з одного боку крана; Qn — вага візка, кН.

Власну масу підкранових конструкцій прий­мають із довідників, визначають її за рахунок збільшення розрахункового зусилля від верти­кального кранового навантаження на коефіцієнт а, що для балок 6 м дорівнює 1,03; 12 м — 1,05; 18 м — 1,08.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.