Металеві конструкції

ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Для трубобетону важливими є умови оптималь­ного проектування. Основними параметрами, що визначають оптимально запроектовану конструк­цію, є діаметр бетонного ядра, коефіцієнт арму­вання ррЬ, клас бетону за міцністю, марка сталі. Розв'язання оптимізаційних задач зі застосуван­ням таких показників, як собівартість, коефіцієнт ефективності трубобетону, витрати сталі, дають змогу отримати оптимальні співвідношення між основними параметрами трубобетонних елементів.

У результаті досліджень визначено, що при проектуванні стиснених трубобетонних елементів без урахування поздовжнього згину (при l0/de < < 5) необхідно застосовувати бетони високих
класів за міцністю (В25...В50) і сталей марок 09Г2С та 16Г2АФ, особливо при дії великих зусиль (2000...5000 кН). Для таких елементів оптимальне значення коефіцієнта армування рр!) слід визна­чати за табл. 12.5.

Таблиця 12.5

Оптимальні значення коефіцієнта армування рр(,

Марка

Значення (Лрь для класів бетону

Сталі

B20

В25

ВЗО

В35

В40

В45

В50

ВСтЗпс

Ст15,

Ст20

0,141

0,128

0.120

0,113

0,104

0,096

0,083

09Г2С 16Г2АФ

0,138 0,133

0,124 0,117

0,116 0,110

0,109 0,103

0,101 0,096

0,094 0,086

0,079 0,068

Під час проектування гнучких трубобетонних елементів (при lo/de > 5) застосовують нижчі кла­си бетонів за міцністю (В12,5... ВЗО), для яких оп­тимальні значення рр[) подано в табл. 12.6.

Таблиця 12.6

Оптимальні значення коефіцієнта армування РрЬ гнучких трубобетонних елементів

Значення Ppt, для класів бетону

Марка сталі

В12,5

В15

В20

В25 і більше

ВСтЗпс Ст15, Ст20 09Г2С 16Г2АФ

0,100 0,093 0,090

0,088 0,084 0,079

0,074 0,071 0,067

0,025 0,025 0,025

Оптимальне значення коефіцієнта армування слід призначати в межах 0,08...0,12 при розрахун­ку на міцність і 0,025...0,100 при розрахунку на стійкість (верхня межа забезпечує мінімальні вит­рати сталі, а нижня — мінімальну масу трубо - бетонного елемента).

Діаметр бетонного ядра (внутрішній діаметр труби) визначають за формулою

D,. = V 1,2731V (х 2 л 3)

УьМК +

Де N — поздовжнє зусилля в елементі.

Під час розрахунку на міцність наведене вище рівняння розв'язується однозначно відносно dj. При розрахунку на стійкість невідомими є dj і ф, пов'язані між собою. Тоді задача розв'язується методом послідовних наближень.

Товщину стінки труби визначають за форму­лою

T = 0,5dW(l + РрЬ - D - (12.14)

З урахуванням d, і t відповідно до сортаменту приймають значення основних параметрів геомет­ричних розмірів сталевих труб: зовнішнього діа­метра та товщини стінки. Наприкінці перевіряють фактичну несучу здатність перерізу.

Металеві конструкції

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Кованые козырьки, перила, навесы

Кованые конструкции для оригинальных архитектурных решений   Изящные кованые козырьки, перила, навесы придают неповторимость фасадам домов, площадкам перед зданиями, зонам отдыха. Изготовленные по заказам в специализированной компании, они надежно служат …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.