Металеві конструкції

ПЕРЕДМОВА

У підручнику викладені характеристики матеріалів, що використовуються для виготовлення ме­талевих конструкцій, особливості їх роботи за різних напружених станів, вилив концентраторів на­пружень, методи поліпшення механічних властивостей матеріалів, найпоширеніші фактори, що зу­мовлюють корозію металу та методи захисту від неї. Подано розрахунок елементів конструкцій за методом граничних станів під дією різних силових впливів: осьових і перерізувальних сил, згиналь­них моментів та їх поєднань. Розглянуті питання розрахунку та конструювання найважливіших типів з'єднань за допомогою електродугового зварювання, болтів і заклепок, що при цьому використову­ються.

Описано проектування найпоширеніших несучих конструкцій будівель і споруд: балок, центрово - та позацентрово-стиснених колон, ферм, підкранових балок, з'єднань. Дещо стисліше охарактери­зовано спеціальні металеві конструкції — листові, висотні, великопролітні та інші.

Детально описані каркаси виробничих будівель, питання їх компонування та статичного розрахун­ку і способи забезпечення геометричної незмінності, а також конструкції, що входять до їх складу.

Розглянуто позацентрово-стиснені колони зі стержнями суцільного та наскрізного перерізів, такі їх вузли, як бази, оголовки, спряження верхньої та нижньої частин у місці зміни перерізу. Описано підкранові балки та зв'язки каркасів, наведені приклади розрахунку конструкцій в обсязі курсової роботи та курсового проекту. Викладені дані про найважливіші положення проектування велико - пролітних конструкцій (балкового, аркового, рамного типів, просторових та висячих покриттів); лис­тових конструкцій (резервуарів для води та нафтопродуктів, газгольдерів, бункерів); реконструкції будівель ту підсилення несучих конструкцій.

У підручнику також розглянуті основи економіки металевих конструкцій, визначена їх вартість при виготовленні, монтажні та експлуатаційні витрати й загальна ефективність застосування мета­левих конструкцій.

У перевиданні підручника додані три глави, які відображають сучасні напрями розвитку стале­бетонних, сталезалізобетонних і трубобетонних конструкцій, які досі не розглядалися у вітчизняній навчально-методичній літературі.

Розглянуто конструктивні особливості, галузі застосування, методику розрахунку сталебетонних конструкції! зі зовнішньою стрічковою сталлю. Сталезалізобетонні елементи є стержнями, що скла­даються зі сталевої та залізобетонної частин; подано головні принципи їх проектування та засто­сування в будівництві. У трубобетонних конструкціях ефективно використовують особливості сталі труби та бетону, перелічені галузі їх застосування. Подано інженерний метод розрахунку найпо­ширеніших конструцій.

Особливістю підручника є програмне компонування розділів: глави 1—6 передбачають подання навчальних матеріалів для підготовки бакалаврів, глави 7—9, 13, 14 — спеціалістів, глави 10—12 — магістрів.

У додатку підручника подаються всі необхідні довідкові та нормативні матеріали, що значно по­легшує виконання розрахунково-конструктивних розділів будівель.

Матеріал підручника викладено згідно з програмою курсу "Металеві конструкції" для спеціаль­ності "Промислове та цивільне будівництво" та чинними нормативними документами.

Глави 1, (і—10, 13, 14 та додатки 1—18 написані й упорядковані заслуженим діячем науки і техніки України, д-ром техн. наук, проф. Ф. Є. Клименком (Національний ун-т "Львівська політехні­ка"), глави 2—5, 11 — доц., канд. техн. наук В. М. Барабашем (Львівський аграрний університет), глава 12 — д-ром техн. наук, проф. Л. І. Стороженком (Полтавський технічний університет).

Автори висловлюють щиру подяку канд. техн. наук, доц. Р. А. Шмигу за виконання і вдоскона­лення рисунків.

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.