Металеві конструкції

ПЕРЕДМОВА

У підручнику викладені характеристики матеріалів, що використовуються для виготовлення ме­талевих конструкцій, особливості їх роботи за різних напружених станів, вилив концентраторів на­пружень, методи поліпшення механічних властивостей матеріалів, найпоширеніші фактори, що зу­мовлюють корозію металу та методи захисту від неї. Подано розрахунок елементів конструкцій за методом граничних станів під дією різних силових впливів: осьових і перерізувальних сил, згиналь­них моментів та їх поєднань. Розглянуті питання розрахунку та конструювання найважливіших типів з'єднань за допомогою електродугового зварювання, болтів і заклепок, що при цьому використову­ються.

Описано проектування найпоширеніших несучих конструкцій будівель і споруд: балок, центрово - та позацентрово-стиснених колон, ферм, підкранових балок, з'єднань. Дещо стисліше охарактери­зовано спеціальні металеві конструкції — листові, висотні, великопролітні та інші.

Детально описані каркаси виробничих будівель, питання їх компонування та статичного розрахун­ку і способи забезпечення геометричної незмінності, а також конструкції, що входять до їх складу.

Розглянуто позацентрово-стиснені колони зі стержнями суцільного та наскрізного перерізів, такі їх вузли, як бази, оголовки, спряження верхньої та нижньої частин у місці зміни перерізу. Описано підкранові балки та зв'язки каркасів, наведені приклади розрахунку конструкцій в обсязі курсової роботи та курсового проекту. Викладені дані про найважливіші положення проектування велико - пролітних конструкцій (балкового, аркового, рамного типів, просторових та висячих покриттів); лис­тових конструкцій (резервуарів для води та нафтопродуктів, газгольдерів, бункерів); реконструкції будівель ту підсилення несучих конструкцій.

У підручнику також розглянуті основи економіки металевих конструкцій, визначена їх вартість при виготовленні, монтажні та експлуатаційні витрати й загальна ефективність застосування мета­левих конструкцій.

У перевиданні підручника додані три глави, які відображають сучасні напрями розвитку стале­бетонних, сталезалізобетонних і трубобетонних конструкцій, які досі не розглядалися у вітчизняній навчально-методичній літературі.

Розглянуто конструктивні особливості, галузі застосування, методику розрахунку сталебетонних конструкції! зі зовнішньою стрічковою сталлю. Сталезалізобетонні елементи є стержнями, що скла­даються зі сталевої та залізобетонної частин; подано головні принципи їх проектування та засто­сування в будівництві. У трубобетонних конструкціях ефективно використовують особливості сталі труби та бетону, перелічені галузі їх застосування. Подано інженерний метод розрахунку найпо­ширеніших конструцій.

Особливістю підручника є програмне компонування розділів: глави 1—6 передбачають подання навчальних матеріалів для підготовки бакалаврів, глави 7—9, 13, 14 — спеціалістів, глави 10—12 — магістрів.

У додатку підручника подаються всі необхідні довідкові та нормативні матеріали, що значно по­легшує виконання розрахунково-конструктивних розділів будівель.

Матеріал підручника викладено згідно з програмою курсу "Металеві конструкції" для спеціаль­ності "Промислове та цивільне будівництво" та чинними нормативними документами.

Глави 1, (і—10, 13, 14 та додатки 1—18 написані й упорядковані заслуженим діячем науки і техніки України, д-ром техн. наук, проф. Ф. Є. Клименком (Національний ун-т "Львівська політехні­ка"), глави 2—5, 11 — доц., канд. техн. наук В. М. Барабашем (Львівський аграрний університет), глава 12 — д-ром техн. наук, проф. Л. І. Стороженком (Полтавський технічний університет).

Автори висловлюють щиру подяку канд. техн. наук, доц. Р. А. Шмигу за виконання і вдоскона­лення рисунків.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.