Металеві конструкції

ОСОБЛИВОСТІ БОЛТОВИХ ТА ЗАКЛЕПКОВИХ З’ЄДНАНЬ У КОНСТРУКЦІЯХ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Заклепкові з'єднання в алюмінієвих конструк­ціях використовують значно ширше, ніж у ста­левих. Вони добре працюють як при статичних, так і динамічних навантаженнях.

Виконують заклепкові з'єднання у холодному стані. При цьому матеріал заклепки повинен бути достатньо пластичним (наприклад, застосовують сплави АД1Н, АМг2Н, АМг5М, АВТ). За формою розрізняють заклепки з потайними закладними головками та з виступними. Обриси виступних го­ловок найрізноманітніші — від сферичних чи ко­нічних до фігурних. На головки наносять шифр, який свідчить про марку сталі заклепки.

Найпоширеніші діаметри заклепок 8...20 мм (з кроком 2 мм). Діаметри отворів повинні переви­щувати діаметри заклепок на 0,2...1 мм (відповідно 8,2; 10,2; 12,35; 14,4; 10,55; 18,6; 21 мм).

Товщина пакету з'єднуваних елементів не має перевищувати чотирьох діаметрів заклепки, а в монтажних з'єднаннях — п'яти.

Для забезпечення корозійної стійкості заклеп­ки виготовляють зі сплаву, близького до мате­ріалу конструкції.

4 4С1-1

При з'єднанні тонких листів, якщо підхід з інструментом можливий лише з одного боку, ви - користовують так звані комбіновані заклепки (див. рис. 4.17, е). Деталі заклепки виконують з таких матеріалів: наклепку 1 діаметром 4,8 мм — з алюмінієвого сплаву марки СвАМЗ; стержень 2 діаметром 2,5 мм — з оцинкованого сталевого дроту марки 45. Товщина з'єднуваного пакету не повинна перевищувати 3 мм. Встановлюють за­клепку в отвір діаметром 5 мм. Її замикальна го­ловка формується головкою стержня при пере­міщенні його в напрямку 3. Після цього вільний кінець стержня обламують.

Болти найчастіше використовують, коли під час експлуатації необхідно розбирати з'єднання та при утрудненому доступі до місця з'єднання тощо.

Болти виготовляють з того ж чи міцнішого сплаву, що й з'єднувані елементи, або зі сталі. Перспективним є використання високоміцних болтів. На сталеві болти обов'язково наносять за­хисне покриття.

Широко використовують болти з кільцями, що обтискуються на різьбовій частині, так звані бол - ти-заклепки, чи лок-болти. Болти виконують зі сталі (ЗОХГСА, 16ХСН) або міцних алюмінієвих сплавів (В94, Діб, В95), а кільця — з пластичних сплавів (В65, АВ, Д18).

З успіхом використовують також самонарі - зальні болти.

Розраховують з'єднання, як це викладено ви­ще для сталевих болтів та заклепок, підставляю­чи відповідні розрахункові опори. При викорис­танні сталевих високоміцних болтів необхідно па­м'ятати, що алюмінієві сплави та сталь мають різні коефіцієнти лінійного розширення, тому в умовах великої амплітуди зміни температур ви­никають додаткові температурні напруження, що збігаються чи не збігаються за знаком з напру­женими від натягу. Це явище необхідно враху­вати, призначаючи значення попереднього натягу болта, щоб уникнути залишкових деформацій.

Відстані між центрами болтів і заклепок об­межують, як і для сталевих конструкцій. їхні чис­лові значення наведені у табл. 4.2.

Т а б л и ц я 4.2

Конструктивні вимоги до розміщення болтів і заклепок у конструкціях з алюмінієвих сплавів

Характеристика відстані

Відстань

Між центрами у будь-якому на­

Прямку:

Найменші

Для заклепок 3d

Найбільші

Для болтів 3,5сі

У крайніх рядах при відсут­

Ності обрамлення з кутників

5сі або 10t

При наявності такого обрамлен­

Ня в крайніх рядах у випадку роз­

Тягу

12с! або 20f

При наявності такого обрамлен­

Ня в крайніх рядах, а також у се­

10d або 14г

Редніх рядах у випадку стиску

Від центра заклепки чи болта до

Краю елемента:

Найменші вздовж зусилля та по

Діагоналі

2.5 d

Найменші поперек зусилля при

Обрізних краях

2,5 d

Найменші поперек зусилля при

2d

Прокатних краях

Найбільші

(it

* Позначення d і t, як у табл. 4.1.

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.