Металеві конструкції

ОСОБЛИВОСТІ БОЛТОВИХ ТА ЗАКЛЕПКОВИХ З’ЄДНАНЬ У КОНСТРУКЦІЯХ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Заклепкові з'єднання в алюмінієвих конструк­ціях використовують значно ширше, ніж у ста­левих. Вони добре працюють як при статичних, так і динамічних навантаженнях.

Виконують заклепкові з'єднання у холодному стані. При цьому матеріал заклепки повинен бути достатньо пластичним (наприклад, застосовують сплави АД1Н, АМг2Н, АМг5М, АВТ). За формою розрізняють заклепки з потайними закладними головками та з виступними. Обриси виступних го­ловок найрізноманітніші — від сферичних чи ко­нічних до фігурних. На головки наносять шифр, який свідчить про марку сталі заклепки.

Найпоширеніші діаметри заклепок 8...20 мм (з кроком 2 мм). Діаметри отворів повинні переви­щувати діаметри заклепок на 0,2...1 мм (відповідно 8,2; 10,2; 12,35; 14,4; 10,55; 18,6; 21 мм).

Товщина пакету з'єднуваних елементів не має перевищувати чотирьох діаметрів заклепки, а в монтажних з'єднаннях — п'яти.

Для забезпечення корозійної стійкості заклеп­ки виготовляють зі сплаву, близького до мате­ріалу конструкції.

4 4С1-1

При з'єднанні тонких листів, якщо підхід з інструментом можливий лише з одного боку, ви - користовують так звані комбіновані заклепки (див. рис. 4.17, е). Деталі заклепки виконують з таких матеріалів: наклепку 1 діаметром 4,8 мм — з алюмінієвого сплаву марки СвАМЗ; стержень 2 діаметром 2,5 мм — з оцинкованого сталевого дроту марки 45. Товщина з'єднуваного пакету не повинна перевищувати 3 мм. Встановлюють за­клепку в отвір діаметром 5 мм. Її замикальна го­ловка формується головкою стержня при пере­міщенні його в напрямку 3. Після цього вільний кінець стержня обламують.

Болти найчастіше використовують, коли під час експлуатації необхідно розбирати з'єднання та при утрудненому доступі до місця з'єднання тощо.

Болти виготовляють з того ж чи міцнішого сплаву, що й з'єднувані елементи, або зі сталі. Перспективним є використання високоміцних болтів. На сталеві болти обов'язково наносять за­хисне покриття.

Широко використовують болти з кільцями, що обтискуються на різьбовій частині, так звані бол - ти-заклепки, чи лок-болти. Болти виконують зі сталі (ЗОХГСА, 16ХСН) або міцних алюмінієвих сплавів (В94, Діб, В95), а кільця — з пластичних сплавів (В65, АВ, Д18).

З успіхом використовують також самонарі - зальні болти.

Розраховують з'єднання, як це викладено ви­ще для сталевих болтів та заклепок, підставляю­чи відповідні розрахункові опори. При викорис­танні сталевих високоміцних болтів необхідно па­м'ятати, що алюмінієві сплави та сталь мають різні коефіцієнти лінійного розширення, тому в умовах великої амплітуди зміни температур ви­никають додаткові температурні напруження, що збігаються чи не збігаються за знаком з напру­женими від натягу. Це явище необхідно враху­вати, призначаючи значення попереднього натягу болта, щоб уникнути залишкових деформацій.

Відстані між центрами болтів і заклепок об­межують, як і для сталевих конструкцій. їхні чис­лові значення наведені у табл. 4.2.

Т а б л и ц я 4.2

Конструктивні вимоги до розміщення болтів і заклепок у конструкціях з алюмінієвих сплавів

Характеристика відстані

Відстань

Між центрами у будь-якому на­

Прямку:

Найменші

Для заклепок 3d

Найбільші

Для болтів 3,5сі

У крайніх рядах при відсут­

Ності обрамлення з кутників

5сі або 10t

При наявності такого обрамлен­

Ня в крайніх рядах у випадку роз­

Тягу

12с! або 20f

При наявності такого обрамлен­

Ня в крайніх рядах, а також у се­

10d або 14г

Редніх рядах у випадку стиску

Від центра заклепки чи болта до

Краю елемента:

Найменші вздовж зусилля та по

Діагоналі

2.5 d

Найменші поперек зусилля при

Обрізних краях

2,5 d

Найменші поперек зусилля при

2d

Прокатних краях

Найбільші

(it

* Позначення d і t, як у табл. 4.1.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.