Металеві конструкції

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ вимоги

У межах одного конструктивного елемента вико­ристовують болти чи заклепки однакового діа­метра. Для легких конструкцій рекомендуються діаметри до 20 мм, для середніх — 20...24 мм, важких — 24...30 мм.

Розкручуванню болтових з'єднань запобігають встановленням додаткових гайок (контргайок) чи пружинних шайб. Заварювати гайки з цією метою не можна. Якість встановлення постійних болтів перевіряють простукуванням. При цьому болти та гайки не повинні зміщуватися чи вібрувати.

Обов'язковою є щонайвища щільність з'єднан­ня (навіть для конструкцій, до яких не висувають вимог герметичності). Наявність щілин знижує довговічність конструкцій, бо корозія металу в них відбувається надзвичайно інтенсивно. Щільність з'єднання перевіряють щупом товщи­ною 0,3 мм. Всі уступи та нерівності, які не дають змоги забезпечити щільне з'єднання деталей, ви­даляють механічною обробкою.

Аналогічними є вимоги до з'єднань на заклеп­ках. Стержень заклепки після клепання повинен щільно заповнювати отвір, головки заклепок мають бути правильно сформовані, посаджені центрально відносно осі стержня, щільно приля­гати до поверхні конструкції і відповідати діа­метру заклепки.

Перед складанням з'єднань на високоміцних болтах перевіряють стан поверхонь деталей і його відповідність проекту. Під головки і гайки висо­коміцних болтів встановлюють термічно оброблені шайби. Перепад поверхонь з'єднуваних деталей не має перевищувати 0,5 мм. При перепадах 0,5—3,0 мм на деталі, що виступає, механічною обробкою створюють скіс з нахилом 1 : 10. Ви­користовувати кисневе та дугове різання у цьому випадку заборонено. Перепади, що перевищують З мм, заповнюють прокладками. Заданий проек­том натяг високоміцних болтів забезпечується за­тягуванням гайок динамометричними ключами з контролем крутного моменту чи кута повороту ключа. Відхилення зусилля натягу в менший бік не допускається. Проконтролювавши зусилля, го­ловки болтів фарбують, а з'єднання шпаклюють по контуру.

Відстані між центрами болтів чи заклепок до інших елементів або ребер приймають такими, щоб забезпечити можливість роботи гайковими ключами, механізованими інструментами, кле­пальними скобами або молотками. Розміщують осі болтів і заклепок на прямих лініях — рисках. Риски орієнтують паралельно та перпендикуляр­но до осі елемента (рис. 4.23). Відстані між цент­рами болтів вздовж риски називають кроком. Прив'язки рисок приймають кратними 5 мм. Розміщення рисок для прокатних профілів нор­моване сортаментом.

J

Г

+

+ !

: +

T

I

I

І

—"—

+

+ ! і

! + I

+

<

+

1

+ ■ I

1

' + і

+

А - і и? а і і |

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ вимоги

Вид А

>

Б

В

F +■

Г д

Рис. 4.23. Розміщення рисок болтів і заклепок (а)

Та їх умовні позначення (б — с): отвір: в - заклепка: <• - - болт потайний грубої чи підвищеної точності: (і — тимчасовий болт; с — високоміцний болт; 1 — риски.

У всіх випадках обмежують як найменшу, так і найбільшу відстань між осями болтів чи закле­пок. Найменші відстані диктуються можливістю влаштування з'єднання (роботи інструментом) та необхідністю уникнути руйнування з'єднуваних елементів (див. рис. 4.20). Найбільші — вимогою забезпечення щільності з'єднання та стійкістю елементів при стискові. Числові значення відста­ней наведені в нормах (див. також табл. 4.1).

У монтажних з'єднаннях, коли болти лише фіксують конструкції (конструктивні болти), відстані між ними приймають близькими до мак­симальних. Коли ж болти є розрахунковими і передають значні зусилля, то їх розміщують на мінімальних відстанях. Це дає змогу зменшити розміри накладок і металомісткість конструкції.

Розміщують болти і у шаховому порядку. Най­меншу відстань між їхніми центрами приймають а + l,5d, де а — відстань між рядами поперек зусилля. При такому розміщенні площу перерізу елемента, необхідну для перевірки міцності, ви­значають з урахуванням послаблення його отво­рами лише в одному з перерізів, перпендикуляр­них до напрямку дії зусилля.

У кріпленнях одного елемента до іншого через проміжні прокладки, а також у кріпленнях з односторонніми накладками через наявність не врахованих розрахунком ексцентриситетів та значною нерівномірністю розподілу сил кількість болтів чи заклепок збільшується порівняно з роз­рахунком на 10 %.

З тих же міркувань при застосуванні у з'єд­наннях коротких обрізків кутників для кріплення виступаючих поличок кутників чи швелерів не­обхідно збільшувати розрахункову кількість бол­тів і заклепок, якими кріпляться ці обрізки, на 50 %.

Таблиця 4.1

Конструктинні вимоги до розміщення болтів і заклепок у сталевих конструкціях

Характеристика відстані

Відстань

При

Розміщенні

Болтів

Відстані між центрами болтів чи за­

Клепок у будь-якому напрямку:

Найменші

2,3d*

Найбільші у крайніх рядах при

Відсутності обрамлення з кутників

(розтяг і стиск)

8d або

12t

Найбільші у середніх рядах, а

Також у крайніх при наявності об­

Рамлення з кутників

Ири розтягу

Kid або

24t

При стиску

12d або

181

Відстані від центрів болтів і закле­

Пок до країв елементів:

Найменші вздовж зусилля

2d

Такі ж поперек зусилля

Їм

При обрізних краях

Ири прокатних краях

Їм

Найбільші

4d або

81

Найменші для високоміцних бол­

Тів

1,3d

* При межі текучості сталі з'єднуваних елементів понад 380 МПа приймати 3d; d — діаметр отвору; t — товщина найтоншого зовнішнього елемента.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.