Металеві конструкції

ОПОРНІ РЕБРА

Для передачі значних опорних реакцій на кон­струкції, розміщені нижче (наприклад, колони), в балках влаштовують опорні ребра. У будівель­ній практиці найширше використовують два кон­структивних рішення: опорні ребра безпосеред­ньо на кінцях балки (рис. 5.16, а) та віддалені від кінців (рис. 5.16, б). Опорна реакція пере­дається через торці ребер. їх старанно вирівню­ють (найчастіше фрезерують), щоб забезпечити щільне прилягання по всій поверхні контакту з опорою.

Ширшки до 0,65t„

Переріз опорних ребер вибирають згідно з умовами міцності та стійкості. Ширину опорного ребра b приймають рівною ширині поличок. При розмірі d < 1,5ts для першої конструкції опорного ребра (рис. 5.16, а), а також для другої конструкції (рис. 5.15, б) напруження на контактній поверхні не повинні перевищувати міцності металу на зми­

Нання Rp:

(5.71)

B ■ t„.

Де F — опорна реакція балки; b і (,, — ширина і товщина контактної поверхні опорного ребра. Якщо ж у першій конструкції випуск опорного ребра d перевищує l,5ts, враховуючи можливу втрату стійкості випуску ребра при пластичних деформаціях, перевірка міцності виглядатиме так:

(5.72)

З метою збереження плоскої форми опорного ребра (тобто забезпечення його місцевої стійкості) дотримуються умови (5.70).

Перевіряють також загальну стійкість опор­ного ребра на поздовжній згин у площині, пер­пендикулярній площині стінки балки. Перевірку виконують як для центрово-стисненого стержня, завантаженого опорною реакцією:

-£-<<р-К„-у,. (5.73)

У розрахункову площу Aef включають переріз опорного ребра та стійку частину стінки зав-

1) [3]

. Таким чином, згідно з рис.

R,

5.16 (перерізи 1 — 1, 2—2), площу опорного стояка можна записати відповідно для першого і другого варіантів:

ОПОРНІ РЕБРА

1-1

ІІІІЦ

Ттттттттттт

Aef = b • ts + с • tw, (5.74)

Ттттттптпт

> f

Ці'

ТП ЈJ"p TTT &

ОПОРНІ РЕБРА

I-i

•C

■Q

Ч+-

I I M I I? I I I 11 М I И 1 LL ^

4

Іі as "t

Вид В

-М-4

Рис. 5.16. Конструкції опорних ребер балок: а — на краю балки; б — зі зміщенням.

Л,.| -- b ■ t, + (а + с)- tw, (5.75)

Де с = 0.(i5t„, vx ; a < с; a — фактичний розмір за Ry

Рис. 5.1С, але не більше с. Розрахункову довжину опорного стояка приймають рівною висоті стінки.

Шви кріплення опорних ребер до стінки роз­раховують як кутові флангові на дію опорної ре­акції балки. При цьому слід пам'ятати про об­меження на розрахункову довжину таких швів.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.