Металеві конструкції

НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРУБОБЕТОНУ

Розвиток будівництва сприяв формуванню двох напрямів виробництва конструкцій. Розглянемо кожен з них зокрема.

1. Застосування трубобетону в традиційних конструкціях, що працюють на стиснення (колони промислових та цивільних будівель, пілони ви­сячих покриттів і споруд, опори ліній електро­передач, стиснені стержні арок і ферм).

2. Розробка нових конструктивних схем буді­вель і споруд, в яких основні навантаження сприй­маються дуже стисненими трубобетонними еле­ментами. У цьому випадку згідно з принципом концентрації матеріалу укрупнені елементи по­легшуються, а несуча здатність їх збільшується.

Трубобетонні конструкції переважно проекту­ються зварними, при цьому широко застосовують автоматичне та напівавтоматичне електрозварю­вання. Монтажні з'єднання роблять такими, щоб під час будівництва їх можна було монтувати за допомогою найпростіших засобів, обов'язково за­безпечуючи високу якість.

Розміри трубобетонних конструкцій слід при­значати відповідно до умов стандартизації, мо - дульності та уніфікації. Необхідно, щоб кількість лінійних розмірів, що застосовуються в одній кон­струкції (діаметри, товщини стінок), була міні­мальною, а окремі елементи укрупнені, наскільки це дозволяють вантажність та габарити монтаж­них механізмів, умови транспортування.

При проектуванні будівель і споруд зі засто­суванням трубобетонних елементів використову­ють чіткі конструктивні схеми, які забезпечують необхідну міцність і загальну стійкість під час експлуатації.

Особливу увагу при проектуванні трубобетон­них конструкцій звертають на міцність і довго­вічність вузлів. Необхідно забезпечувати заходи щодо захисту конструкцій від корозії; уникати пазух і корит, в яких можуть накопичуватися пил та волога. Усі деталі конструкції мають бути до­ступними для очищення та фарбування.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.