Металеві конструкції

НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРУБОБЕТОНУ

Розвиток будівництва сприяв формуванню двох напрямів виробництва конструкцій. Розглянемо кожен з них зокрема.

1. Застосування трубобетону в традиційних конструкціях, що працюють на стиснення (колони промислових та цивільних будівель, пілони ви­сячих покриттів і споруд, опори ліній електро­передач, стиснені стержні арок і ферм).

2. Розробка нових конструктивних схем буді­вель і споруд, в яких основні навантаження сприй­маються дуже стисненими трубобетонними еле­ментами. У цьому випадку згідно з принципом концентрації матеріалу укрупнені елементи по­легшуються, а несуча здатність їх збільшується.

Трубобетонні конструкції переважно проекту­ються зварними, при цьому широко застосовують автоматичне та напівавтоматичне електрозварю­вання. Монтажні з'єднання роблять такими, щоб під час будівництва їх можна було монтувати за допомогою найпростіших засобів, обов'язково за­безпечуючи високу якість.

Розміри трубобетонних конструкцій слід при­значати відповідно до умов стандартизації, мо - дульності та уніфікації. Необхідно, щоб кількість лінійних розмірів, що застосовуються в одній кон­струкції (діаметри, товщини стінок), була міні­мальною, а окремі елементи укрупнені, наскільки це дозволяють вантажність та габарити монтаж­них механізмів, умови транспортування.

При проектуванні будівель і споруд зі засто­суванням трубобетонних елементів використову­ють чіткі конструктивні схеми, які забезпечують необхідну міцність і загальну стійкість під час експлуатації.

Особливу увагу при проектуванні трубобетон­них конструкцій звертають на міцність і довго­вічність вузлів. Необхідно забезпечувати заходи щодо захисту конструкцій від корозії; уникати пазух і корит, в яких можуть накопичуватися пил та волога. Усі деталі конструкції мають бути до­ступними для очищення та фарбування.

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.