Металеві конструкції

НЕРІВНОМІРНИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН

Негативно впливають на міцність конструкції концентратори напружень, якими є будь-які змі­ни форми зразка. У гладких зразках правильної форми (рис 2 6, а) напруження у всіх перерізах, достатньо віддалених від місця прикладення на­вантаження розтягу, розподіляються рівномірно, а силові лінії прямолінійні. Напружений стан у такому зразкові одноосьовий.

Якщо в плоскому зразку створити отвори чи надрізи (рис. 2.6, б, в), лінії силового потоку будуть огинати нові межі. При цьому вони густішають поблизу концентраторів, що характеризує підви­щення напружень. Відхилення силових ліній від прямої свідчить про наявність напружень, що діють у двох напрямках (рис. 2.6, г) У цьому ви­падку має місце двоосний напружений стан, який виникає внаслідок зміни контуру меж.

Наявність поблизу концентраторів значного перевищення напружень над рівнем середніх зна­чень і складного напруженого стану призводить до утворення тріщин у металі та крихкого руй­нування. При цьому чим менший радіус кривизни концентратора, тим вищі рівні напружень побли­зу нього. При концентраторі типу тріщини, коли радіус кривизни її вершини прямує до нуля, тео-

НЕРІВНОМІРНИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН

Рис. 2.6. Траєкторії і епюри напружень у зразках:

— без концентраторів; б, (і — при наявності концентраторів;

— фрагмент І напруженого стану; д — принципові діаграми

Деформування відповідних зразків.

CTV

О. ч >0

Оу =0

Сх>0 Оу >0

Б
ретично напруження можуть досягти нескінченно великих значень. Тому при конструюванні необ­хідно уникати гострих концентраторів, а спря­ження виконувати плавно.

Під час розрахунку елементів конструкцій міс­цеві напруження поблизу концентраторів найчас­тіше не визначають. Граничні значення несучої здатності обчислюють за умовними середніми на­пруженнями, що допускається лише при вико­ристанні пластичних сталей, відносно плавних з'єднаннях і статичних навантаженнях. Старіння та пластичні деформації, які виникають під час холодної обробки металу, значно знижують його стійкість до дії концентраторів і складного на­пруженого стану.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.