Металеві конструкції

НЕРІВНОМІРНИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН

Негативно впливають на міцність конструкції концентратори напружень, якими є будь-які змі­ни форми зразка. У гладких зразках правильної форми (рис 2 6, а) напруження у всіх перерізах, достатньо віддалених від місця прикладення на­вантаження розтягу, розподіляються рівномірно, а силові лінії прямолінійні. Напружений стан у такому зразкові одноосьовий.

Якщо в плоскому зразку створити отвори чи надрізи (рис. 2.6, б, в), лінії силового потоку будуть огинати нові межі. При цьому вони густішають поблизу концентраторів, що характеризує підви­щення напружень. Відхилення силових ліній від прямої свідчить про наявність напружень, що діють у двох напрямках (рис. 2.6, г) У цьому ви­падку має місце двоосний напружений стан, який виникає внаслідок зміни контуру меж.

Наявність поблизу концентраторів значного перевищення напружень над рівнем середніх зна­чень і складного напруженого стану призводить до утворення тріщин у металі та крихкого руй­нування. При цьому чим менший радіус кривизни концентратора, тим вищі рівні напружень побли­зу нього. При концентраторі типу тріщини, коли радіус кривизни її вершини прямує до нуля, тео-

НЕРІВНОМІРНИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН

Рис. 2.6. Траєкторії і епюри напружень у зразках:

— без концентраторів; б, (і — при наявності концентраторів;

— фрагмент І напруженого стану; д — принципові діаграми

Деформування відповідних зразків.

CTV

О. ч >0

Оу =0

Сх>0 Оу >0

Б
ретично напруження можуть досягти нескінченно великих значень. Тому при конструюванні необ­хідно уникати гострих концентраторів, а спря­ження виконувати плавно.

Під час розрахунку елементів конструкцій міс­цеві напруження поблизу концентраторів найчас­тіше не визначають. Граничні значення несучої здатності обчислюють за умовними середніми на­пруженнями, що допускається лише при вико­ристанні пластичних сталей, відносно плавних з'єднаннях і статичних навантаженнях. Старіння та пластичні деформації, які виникають під час холодної обробки металу, значно знижують його стійкість до дії концентраторів і складного на­пруженого стану.

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.