Металеві конструкції

НЕРІВНОМІРНИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН

Негативно впливають на міцність конструкції концентратори напружень, якими є будь-які змі­ни форми зразка. У гладких зразках правильної форми (рис 2 6, а) напруження у всіх перерізах, достатньо віддалених від місця прикладення на­вантаження розтягу, розподіляються рівномірно, а силові лінії прямолінійні. Напружений стан у такому зразкові одноосьовий.

Якщо в плоскому зразку створити отвори чи надрізи (рис. 2.6, б, в), лінії силового потоку будуть огинати нові межі. При цьому вони густішають поблизу концентраторів, що характеризує підви­щення напружень. Відхилення силових ліній від прямої свідчить про наявність напружень, що діють у двох напрямках (рис. 2.6, г) У цьому ви­падку має місце двоосний напружений стан, який виникає внаслідок зміни контуру меж.

Наявність поблизу концентраторів значного перевищення напружень над рівнем середніх зна­чень і складного напруженого стану призводить до утворення тріщин у металі та крихкого руй­нування. При цьому чим менший радіус кривизни концентратора, тим вищі рівні напружень побли­зу нього. При концентраторі типу тріщини, коли радіус кривизни її вершини прямує до нуля, тео-

НЕРІВНОМІРНИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН

Рис. 2.6. Траєкторії і епюри напружень у зразках:

— без концентраторів; б, (і — при наявності концентраторів;

— фрагмент І напруженого стану; д — принципові діаграми

Деформування відповідних зразків.

CTV

О. ч >0

Оу =0

Сх>0 Оу >0

Б
ретично напруження можуть досягти нескінченно великих значень. Тому при конструюванні необ­хідно уникати гострих концентраторів, а спря­ження виконувати плавно.

Під час розрахунку елементів конструкцій міс­цеві напруження поблизу концентраторів найчас­тіше не визначають. Граничні значення несучої здатності обчислюють за умовними середніми на­пруженнями, що допускається лише при вико­ристанні пластичних сталей, відносно плавних з'єднаннях і статичних навантаженнях. Старіння та пластичні деформації, які виникають під час холодної обробки металу, значно знижують його стійкість до дії концентраторів і складного на­пруженого стану.

Металеві конструкції

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Кованые козырьки, перила, навесы

Кованые конструкции для оригинальных архитектурных решений   Изящные кованые козырьки, перила, навесы придают неповторимость фасадам домов, площадкам перед зданиями, зонам отдыха. Изготовленные по заказам в специализированной компании, они надежно служат …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.