Металеві конструкції

НАСТИЛИ

Основним типом настилів є монолітний і збірний залізобетон. Дерев'яні настили використовують обмежено через малу довговічність. Сталеві на­стили зумовлюють збільшення витрат металу і тому допускаються лише при належному тех- ніко-економічному обгрунтуванні. Найчастіше їх використовують у металургійній та хімічній про­мисловостях, для яких характерні підвищена температура і агресивність середовища.

У цьому підручнику розглянемо лише сталеві настили. Інші вивчають у відповідних курсах.

НАСТИЛИ

Рис. 5.3. Типи балкових кліток: а — спрощений; б — нормальний; ускладнений; / — настил; 2 — балки настилу; З — головні балки; 4 — допоміжні балки.

Для настилів найчастіше використовують ста­леві листи завтовшки 6...14 мм. При товщинах 6...10 мм використовують листи з рифами на по­верхні (рифлені, ромбічні або чечевичні), а при більших — гладкі. Поверх гладкого сталевого на­стилу обов'язково влаштовують нековзку підлогу. Настили майданчиків, розміщених у приміщеннях

ЧЖц

Рис. 5.4. Типи спряжень балок: спирання зверху (а), збоку: підвищене (б), на одному рівні (є), знижене (г).

Вибухово небезпечних підприємств, доцільно ви­конувати наскрізними та з матеріалів, що не дають іскор. При невеликих навантаженнях (3...7 КПа) і прольотах (500... 1400 мм) використовують просічно-витяжну сталь. У ряді випадків, коли це зумовлено технологічними вимогами (наприклад, поблизу обладнання та комунікацій), настил роб­лять знімним.

Товщину плоских настилів обчислюють залеж­но від навантаження д, відносних граничних про­гинів f/l (де / — прогин, а І — проліт настилу) та статичної схеми.

У незнімних конструкціях настили приварю­ють до балки. Під навантаженням у них вини­кають напруження як від згину, так і від розтягу (рис. 5.5). При співвідношенні l/t < 50 (де t — товщина настилу) настил жорсткий і напруження від розтягу незначні. Навпаки, при l/t > 300 на­стил гнучкий і незначним є напруження від згину. У будівництві найчастіше використовують насти­ли зі співвідношенням 50 < І < 300, коли на­пруження від розтягу і згину співмірні. У цьому випадку для обчислення потрібної товщини на­стилу чи найбільшого його прольоту можна ско­ристатися рівнянням Тимошенка—Телояна:

72Е

(5.1)

(1 - vVo<?n

V

Відношення прольоту настилу до гра­

Ничного значення його прогину; дп — нормативне навантаження; v — коефіцієнт Пуассона (для сталі v = 0,3).

4 "По 16

І f

1 +

Де По =

У графічній формі рівняння (5.1) подано на рис. 5.5, г.

Н = 0,25л

(5.2)

Горизонтальну опорну реакцію, на дію якої не­обхідно розрахувати шви кріплення настилу до балок, обчислюють за формулою

E-t-g

Щ

У

(1 " V2)gn'

Знімні настили виконують у вигляді панелей чи щитів і відповідно розраховують.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.