Металеві конструкції

НАСТИЛИ

Основним типом настилів є монолітний і збірний залізобетон. Дерев'яні настили використовують обмежено через малу довговічність. Сталеві на­стили зумовлюють збільшення витрат металу і тому допускаються лише при належному тех- ніко-економічному обгрунтуванні. Найчастіше їх використовують у металургійній та хімічній про­мисловостях, для яких характерні підвищена температура і агресивність середовища.

У цьому підручнику розглянемо лише сталеві настили. Інші вивчають у відповідних курсах.

НАСТИЛИ

Рис. 5.3. Типи балкових кліток: а — спрощений; б — нормальний; ускладнений; / — настил; 2 — балки настилу; З — головні балки; 4 — допоміжні балки.

Для настилів найчастіше використовують ста­леві листи завтовшки 6...14 мм. При товщинах 6...10 мм використовують листи з рифами на по­верхні (рифлені, ромбічні або чечевичні), а при більших — гладкі. Поверх гладкого сталевого на­стилу обов'язково влаштовують нековзку підлогу. Настили майданчиків, розміщених у приміщеннях

ЧЖц

Рис. 5.4. Типи спряжень балок: спирання зверху (а), збоку: підвищене (б), на одному рівні (є), знижене (г).

Вибухово небезпечних підприємств, доцільно ви­конувати наскрізними та з матеріалів, що не дають іскор. При невеликих навантаженнях (3...7 КПа) і прольотах (500... 1400 мм) використовують просічно-витяжну сталь. У ряді випадків, коли це зумовлено технологічними вимогами (наприклад, поблизу обладнання та комунікацій), настил роб­лять знімним.

Товщину плоских настилів обчислюють залеж­но від навантаження д, відносних граничних про­гинів f/l (де / — прогин, а І — проліт настилу) та статичної схеми.

У незнімних конструкціях настили приварю­ють до балки. Під навантаженням у них вини­кають напруження як від згину, так і від розтягу (рис. 5.5). При співвідношенні l/t < 50 (де t — товщина настилу) настил жорсткий і напруження від розтягу незначні. Навпаки, при l/t > 300 на­стил гнучкий і незначним є напруження від згину. У будівництві найчастіше використовують насти­ли зі співвідношенням 50 < І < 300, коли на­пруження від розтягу і згину співмірні. У цьому випадку для обчислення потрібної товщини на­стилу чи найбільшого його прольоту можна ско­ристатися рівнянням Тимошенка—Телояна:

72Е

(5.1)

(1 - vVo<?n

V

Відношення прольоту настилу до гра­

Ничного значення його прогину; дп — нормативне навантаження; v — коефіцієнт Пуассона (для сталі v = 0,3).

4 "По 16

І f

1 +

Де По =

У графічній формі рівняння (5.1) подано на рис. 5.5, г.

Н = 0,25л

(5.2)

Горизонтальну опорну реакцію, на дію якої не­обхідно розрахувати шви кріплення настилу до балок, обчислюють за формулою

E-t-g

Щ

У

(1 " V2)gn'

Знімні настили виконують у вигляді панелей чи щитів і відповідно розраховують.

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.