Металеві конструкції

КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ЛЕГКИХ ТА СЕРЕДНІХ ФЕРМ

Під час проектування стержні ферм центрують­ся у вузлах на осях, які проходять через центри їх маси з округленням до 5 мм. Осьові лінії стержнів ферм у вузлах повинні сходитися в од­ній точці, інакше у вузлі виникне додатковий момент М = N • е, який буде згинати стержні, що сходяться у вузлі.

Для зменшення зварних напружень у вузлах ферм з листовими фасонками стержні решітки не доводяться до поясів на відстань а = 6t = 20 мм, але не більше 80 мм; t — товщина фасонки. Між торцями з'єднуваних елементів поясів ферм за­лишається відстань не менше 50 мм.

Товщину фасонок усіх вузлів доцільно при­ймати постійною залежно від розрахункового зу­силля в опорному розкосі. Пропонуємо визначати її за такими даними:

Розрахункове

Зусилля До 160— 260— 410— 610— 1010—1410—Понад в опорному 150 250 400 600 1000 140С 1800 1800 розкосі, кН

Товщина 6 8 10 12 14 16 18 20 фасонок, мм

Зварні шви, які з'єднують окремі стержні ре­шітки з фасонкою у вузлі, розраховують на зна­чення зусилля в даному стержні. Зварні шви, які прикріплюють фасонку до верхнього і нижнього поясів, розраховуються на різницю зусиль у су­міжних панелях поясу.

Кроквяні ферми прольотом 18...36 м проекту­ють у вигляді двох відправкових елементів з мон­тажними стиками в середніх вузлах. Стики до­цільно проектувати так, щоб ліва і права гіівфер - ми були взаємозамінними.

Якщо в стержні решітки діє розрахункове зу­силля N, а переріз складається з двох кутників,
то на кожний кутник припадає зусилля Ni — 0,5N. Це зусилля, як і зусилля в фермах з поодиноких кутників, повинно сприйматися зварними швами, що з'єднують кутник з фасонкою.

Можливі два варіанти прикріплення кутників до фасонки у вузлах. У першому варіанті при­кріплення передбачається лише фланговими шва­ми з можливим виведенням їх на 20 мм на торець кутника. У другому варіанті для прикріплення за­стосовуються лобові та флангові шви.

У першому випадку шов обушка кутника роз­раховують на зусилля №г> = сdVb а шов пера кут­ника — на зусилля N"ep = (1 — a)Nl. У другому випадку спочатку визначають зусилля, яке сприймається лобовим швом, тобто

Розподіляється між фланговими швами кутника, як у першому випадку. Висоту зварного шва до­цільно приймати на 2...3 мм меншою за мінімаль­ну товщину з'єднуваних елементів. Довжина зварних швів повинна бути не менше 40...50 мм.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.