Металеві конструкції

КОНСТРУКЦІЇ ПОКРІВЕЛЬ

Покрівлі виробничих будівель складаються з ого - роджувальних конструкцій та несучих елемен­тів — прогонів, ферм, ліхтарів, на які опирають­ся покрівельні елементи.

Розрізняють два типи покрівель — прогінні і безпрогінні. У першому випадку між кроквяними фермами через 1,5...3 м розміщують прогони, на які вкладають малорозмірні покрівельні плити, листи, настили. У другому випадку на кроквяні ферми вкладають великорозмірні плити або пане­лі шириною 1,5...3 м та довжиною 6 або 12 м, які одночасно є огороджувальними і несучими конструкціями.

Покрівля по прогонах легша, але потребує більших витрат металу, більш трудомістка в мон­тажі. Безпрогінна покрівля (застосування залізо­бетонних панелей) забезпечує менші витрати ста­лі, проста та індустріальна в монтажі. Проте вона має суттєвий недолік — велику масу.

Вибір конструкцій покрівлі здійснюють, порів­нюючи їх техніко-економічні варіанти та врахо­вуючи технологічні й економічні фактори призна­чення споруди.

Прогінні покрівлі. Для прогонів застосову­ють прокатні балки, гнуті профілі або легкі на­скрізні конструкції (при кроці ферм понад 6 м). Прогони вкладають на вузли верхніх поясів крок­вяних ферм. Покрівлі бувають теплими (з утеп­лювачем) і холодними (без утеплювача). Для теп­лих покрівель широко застосовують сталевий профільований настил, а також малорозмірні ке­рамзитобетонні, армоцементні та азбестоцементні плити, тришарові панелі, які складаються з двох металевих листів та утеплювача між ними. Про­фільований настил виготовляють з оцинкованої, рулонної сталі товщиною £ = 0,8, 0,9, 1,0 мм, ви­сотою профілю h = 40, 60 та 80 мм, шириною В = 680, 711 та 782 мм, довжиною до 12 м.

Профільований настил укладають на прогони, розміщені через 3...4 м. Маса настилу 10...15 кг/м2.

Холодні покрівлі виконують із хвилястих аз­бестоцементних, сталевих або алюмінієвих листів, які вкладають на прогони з кроком 1,25...1,5 м. Маса азбестоцементних листів 20 кг/м2, стале­вих — 15...20 кг/м2.

Безпрогінні покрівлі. У промислових бу­довах широко застосовують великорозмірні залі­зобетонні плити різного призначення шириною З і довжиною 6 та 12 м. Поздовжні ребра плит при­варюють до вузлів верхнього поясу ферм не менше, як у трьох кутах. Коли застосовують
плити шириною 1,5 м, доцільно в панелях верх­нього поясу ставити додаткові шпренгелі, щоб зберегти вузлову передачу зусилля на ферму.

Основний недолік великорозмірних залізобе­тонних плит — велика власна маса, що впливає на збільшення маси колон, фундаментів.

■Останнім часом застосовують металеві панелі шириною 1,5 і 3 м та довжиною 6 і 12 м, що призводить до зменшення навантаження від по­крівлі. Власна маса таких панелей у чотири-п'ять разів менша, ніж залізобетонних. Проте конст­рукція покрівлі по прогонах більш економічна за витратами сталі. Металеві панелі мають перевагу, оскільки значна частина робіт з виготовлення по­крівель здійснюється на заводах металевих кон­струкцій.

В основі сталевих панелей — каркас, профі­льований настил, утеплювач, гідроізоляційний шар.

КОНСТРУКЦІЇ ПОКРІВЕЛЬ

КОНСТРУКЦІЇ ПОКРІВЕЛЬ

1=36000=96000

Алюмінієві панелі характеризуються малою масою, корозійною стійкістю, але через високу вартість алюмінію використовуються рідко.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.