Металеві конструкції

КОЛОНИ

Центрово-стиснені колони. Найдоцільніше засто­совувати трубобетон при проектуванні центрово - стиснених колон. У цьому випадку бетон і труба працюють дуже ефективно.

Для центрово-стиснених колон стержень ут­ворюють з одного елемента, обмежуючи його гра­ничну гнучкість, як і для сталевих конструкцій.

З'єднують елементи колони по висоті за до­помогою електрозварювання. Найпростішим є сухий стик, при якому в елементах, що з'єдну­ються, бетон ретельно вирівнюється. Окремі еле­менти зварюють після досягнення в бетоні міц­ності 40...50 % проектної без додаткових закладних деталей та замонолічування. Іноді для досягнення дещо герметичнішого мокрого стику в торцях еле­ментів під час бетонування залишають порожни­ну, в яку після зварювання вводять цементний розчин через отвір. Цей стик складніший у ви­готовленні, менш надійний в роботі, тому що міц­ність розчину може бути меншою, ніж міцність бетонного ядра.

У зварних стиках подекуди застосовують ста­леві накладки або спеціальні з'єднувальні за­кладні деталі.

Для • збірно-розбірних конструкцій раціональ­ними є болтові з'єднання за допомогою фланців, що також вимагає ретельного вирівнювання по­верхні бетону на торцях.

Бази центрово-стиснених колон (рис. 12.4) мо­жуть бути шарнірними або жорсткими. Най­простішою шарнірною є база, що складається з товстої опорної плити, до якої приварено трубу, при цьому бетонування колони доцільно здійсню­вати після утворення з'єднання. В протилежному випадку бетон у торці стержня необхідно ретель­но вирівняти.

У жорстких базах опорна плита може мати більші розміри, тому для передачі зусилля від трубобетонного стержня доводиться застосовува­ти сталеві косинці чи траверси.

Анкерні болти для прикріплення колони до фундаменту встановлюють згідно із розрахунком. Розрахунок опорних плит і анкерних болтів ви­конують так, як і для сталевих конструкцій.

В оголовниках колон для збільшення площі опирання влаштовують горизонтальний опорний лист (див. рис. 12.4). При цьому можна застосо­вувати косинці чи сталеві консолі, приварені до труби. Розміри зварних швів призначають за роз­рахунком.

Наскрізні трубобетонні колони можна викону­вати у вигляді решітки з окремих кутників або у вигляді розпірок із листів чи труб, площу по­перечного перерізу яких визначають згідно з роз­рахунком так, як і для сталевих колон. Коли ут­ворюють решітки з кутників, то застосовують фа - сонки, що зумовлює збільшення витрат металу, робить процес виготовлення трудомістким. Тому доцільніше використовувати розпірки.

Як приклад розглянемо трубобетонну опору для підтримки транспортної галереї гірничо-зба­гачувального комбінату (рис. 12.5). Баштові опо­ри — це багатоповерхові рамні системи, чотири стояки та розпірки яких виконані з трубобетону. Сталеві елементи колон збирають та зварюють безпосередньо на будівельному майданчику. Пе -

КОЛОНИ

Рис. 12.4. Шарнірна (а), жорстка (б) бази, оголовник колони (в) та консоль (г) для спирання балок.

Редусім монтують вітки опор, а потім приварюють розпірки до віток. При цьому заздалегідь між вер­тикальними вітками та горизонтальними розпір­ками прорізають отвори.

Після встановлення та вивіряння опори усю систему пневматичним способом заповнюють бе­тоном через отвір, залишений знизу однієї з віток. Бетон подають доти, поки він не з'явиться в спе­ціально залишеному отворі у верхній частині сто­яка з протилежної частини опори.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.