Металеві конструкції

ГОЛОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ З’ЄДНАНЬ НА КУТОВИХ ШВАХ

Розміри та форму зварних кутових швів прий­мають, дотримуючись таких найважливіших вимог:

1) катети кутових швів приймають згідно з розрахунком, але обов'язково більшими чи рівни­ми найменшим значенням, зазначеним у нормах. Найменші значення визначені з метою забезпе­чення достатньої глибини проплавлення і належ­ної якості з'єднання залежно від товщини з'єдну­ваних елементів і виду зварювання;

2) співвідношення сторін шва найчастіше приймають 1 : 1 (рис. 4.15, а):

3) при з'єднанні елементів різної товщини, коли шов накладають на грань товстішого еле­мента, катет кутового шва kf не повинен пере­вищувати l,2tmin, оскільки при більших значеннях спостерігається наскрізне проплавлення тоншого зі з'єднуваних елементів. У цьому випадку до­пускаються також шви з неоднаковими катетами, в яких більший катет прилягає до товстішого еле­мента (рис. 4.15, б);

4) розрахункова довжина шва не повинна бути меншою за Akj чи 40 мм. Коротші шви неякісні, оскільки при зварюванні метал з'єднуваних еле­ментів не встигає належним чином нагрітись і спостерігається непроплавлення;

5) розрахункова довжина флангових швів не повинна перевищувати 85(3^ ■ kt за винятком швів, у яких забезпечена передача зусилля по всій дов­жині шва (наприклад, з'єднання поличок зі стін­кою у зварних двотаврах тощо);

6) при динамічних навантаженнях з метою зменшення концентрацій напружень формують пологі або вгнуті шви зі значною глибиною про­плавлення (рис. 4.15, в, г) і механічно обробляють поверхні швів та елементів (рис. 4.15, д).

Регламентуються також розміри накладок і напусків:

Сумарна площа перерізу накладок має бути не меншою за переріз основних елементів;

Розмір напусків не повинен бути менший за 5(шш, де tmin — товщина тоншого елемента (рис. 4.15, е);

Форма накладок повинна сприяти плавному переходу зусилля з одного елемента на другий, особливо це стосується конструкцій, на які діють повторні та вібраційні навантаження.

To см

Напливи зняти

При близькому розміщенні зварних швів від­стань між ними має бути не меншою за 40...50 мм, щоб уникнути поєднання залишкових напружень від термічної дії кожного зі швів (див., наприклад, рис. 4.15, є).

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.