Металеві конструкції

ГОЛОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ З’ЄДНАНЬ НА КУТОВИХ ШВАХ

Розміри та форму зварних кутових швів прий­мають, дотримуючись таких найважливіших вимог:

1) катети кутових швів приймають згідно з розрахунком, але обов'язково більшими чи рівни­ми найменшим значенням, зазначеним у нормах. Найменші значення визначені з метою забезпе­чення достатньої глибини проплавлення і належ­ної якості з'єднання залежно від товщини з'єдну­ваних елементів і виду зварювання;

2) співвідношення сторін шва найчастіше приймають 1 : 1 (рис. 4.15, а):

3) при з'єднанні елементів різної товщини, коли шов накладають на грань товстішого еле­мента, катет кутового шва kf не повинен пере­вищувати l,2tmin, оскільки при більших значеннях спостерігається наскрізне проплавлення тоншого зі з'єднуваних елементів. У цьому випадку до­пускаються також шви з неоднаковими катетами, в яких більший катет прилягає до товстішого еле­мента (рис. 4.15, б);

4) розрахункова довжина шва не повинна бути меншою за Akj чи 40 мм. Коротші шви неякісні, оскільки при зварюванні метал з'єднуваних еле­ментів не встигає належним чином нагрітись і спостерігається непроплавлення;

5) розрахункова довжина флангових швів не повинна перевищувати 85(3^ ■ kt за винятком швів, у яких забезпечена передача зусилля по всій дов­жині шва (наприклад, з'єднання поличок зі стін­кою у зварних двотаврах тощо);

6) при динамічних навантаженнях з метою зменшення концентрацій напружень формують пологі або вгнуті шви зі значною глибиною про­плавлення (рис. 4.15, в, г) і механічно обробляють поверхні швів та елементів (рис. 4.15, д).

Регламентуються також розміри накладок і напусків:

Сумарна площа перерізу накладок має бути не меншою за переріз основних елементів;

Розмір напусків не повинен бути менший за 5(шш, де tmin — товщина тоншого елемента (рис. 4.15, е);

Форма накладок повинна сприяти плавному переходу зусилля з одного елемента на другий, особливо це стосується конструкцій, на які діють повторні та вібраційні навантаження.

To см

Напливи зняти

При близькому розміщенні зварних швів від­стань між ними має бути не меншою за 40...50 мм, щоб уникнути поєднання залишкових напружень від термічної дії кожного зі швів (див., наприклад, рис. 4.15, є).

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.