Металеві конструкції

ГАЗГОЛЬДЕРИ

Газгольдери — це інженерні споруди у вигляді резервуарів, які призначені для зберігання, вирівнювання складу, переміщення та розподілу різноманітних газів.

Залежно від внутрішнього тиску газгольдери поділяють на два класи: газгольдери низького тиску зі збитковим тиском до 0,5 Н/см2 і високого тиску з робочим тиском до 300 Н/см2 і більше.

Газгольдери низького тиску мають змінну місткість і поділяються на дві групи:

А) мокрі газгольдери з вертикальними і гвин­товими напрямними конструкціями;

Б) сухі газгольдери з поршнем із гнучкою сек­цією.

Газгольдери високого тиску мають однакову місткість, їх можна поділити за типом геометрич­ної форми:

А) циліндричні газгольдери зі сферичними днищами — горизонтальні та вертикальні;

Б) сферичні газгольдери.

ГАЗГОЛЬДЕРИ

Газ

Рис. 9.7. Схема мокрого газгольдера (а): 1 — дзвін; 2 — телескоп; 3 — резервуар; 4 — водяний затвор; б — схема газгольдера у неробочому стані; в — схема водяного затвора.

Найбільш поширені мокрі газгольдери з вер­тикальними і гвинтовими напрямними. Застосо­вуються мокрі газгольдери як відкриті, так і роз­ташовані в будовах. Мокрі газгольдери можуть мати місткість від 100 до 32 000 м3. Мокрий газ­гольдер складається із водяного басейну, теле­скопів, дзвона і напрямних конструкцій (рис. 9.7). Водяний басейн, як і напрямні конструкції, є не­рухомою частиною споруди. Дзвін і проміжні лан­ки (телескопи) переміщаються або вверх при над­ходженні газу, або вниз при його витраті. У ниж­ній частині дзвона і кожного телескопа є водяний затвор (рис. 9.7), який перешкоджає виходу газів у атмосферу. Різниця рівня води в затворі за­лежить від тиску газу і становить 200...400 мм. У неробочому стані газгольдера дзвін і телескопи
занурені у водяний басейн (рис. 9.7, б). При на­повненні газгольдера газом спочатку піднімається дзвін, а потім телескопи, черпаючи своїми затво­рами воду з басейна. Дзвін і телескопи мають котки на консолях, які переміщаються по напрям­них конструкціях. Напрямні конструкції склада­ються із прикріплених до басейну стояків, кілець (ригелів) і розкосів. Басейни виконують як мета­левими, так і залізобетонними.

Сухий газгольдер поршневого типу — це вер­тикальний резервуар, в якому переміщається поршень-шайба. Корпус газгольдера складається з листової сталі та двотаврових стояків. Між поршнем і внутрішньою поверхнею корпуса зна­ходиться ковзний затвор на мастилі, який пере­шкоджає проходженню газу в надпоршневу час­тину. Сухі газгольдери мають місткість до 1000 000 м3, це великі споруди діаметром 45 і висотою 70 м.

Порівняно з мокрими сухі газгольдери мають деякі переваги: не потребують водяного резервуа­ра і обладнання для нагрівання води в зимовий період, витрати сталі на 1 м3 газу дещо менші.

Незважаючи на це, такі газгольдери мають суттєві недоліки: складні й трудомісткі у виго­товленні, допускають проникнення через затвори в надпоршневу частину вибухово небезпечних су­мішей газу, в експлуатації вимагають високих витрат.

Гляді наскрізних стояків із кутників; кільця й розкоси проектують із кутників.

ГАЗГОЛЬДЕРИ

ГАЗГОЛЬДЕРИ

1.120x80x8

ГАЗГОЛЬДЕРИ

120 _8

ГАЗГОЛЬДЕРИ

ГАЗГОЛЬДЕРИ

Рис. 9.10. Прямокутний бункер: a — конструктивна схема; б — кріплення бункера до поздовжньої і поперечної балок; в — з'єднання ребер: г — вихідний отвір.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.