Металеві конструкції

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ. ВИМОГИ ТА ТИПИ СИСТЕМ ВЕЛИКОПРОЛІТНИХ ПОКРІВЕЛЬ

Сучасні великопролітні покриття застосовують в будинках громадського, адмініст­ративного, спеціального та виробничого призна­чення. Ширина прольоту таких будівель досягає 50...100 м, а в окремих випадках може бути 200 м і більше.

Застосування великих прольотів у спорудах громадського користування — театри, концертні та спортивні зали, криті стадіони, виставкові паві­льйони, ринки, вокзали, цирки тощо — зумовлене експлуатаційними та архітектурними вимогами.

У спорудах спеціального призначення, до яких належать ангари, гаражі, тролейбусні парки, електровозні та локомотивні депо, великі прольо­ти забезпечують сприятливі умови розміщення та евакуації машин і обладнання.

У промислових спорудах великі прольоти потрібні в складальних цехах літакобудівних, суд­нобудівних, машинобудівних заводів і відповіда­ють технології складання або умовам ремонту ве­ликогабаритних машин (літаків, пароплавів тощо).

Залежно від призначення для великопролітних покрівель застосовують різні системи конструк­тивних рішень. За конструктивними ознаками покрівлі великих прольотів поділяють на системи з жорсткими несучими елементами (це балкові, рамні, аркові та просторові типи структур і пере­хресних ферм), односітчасті оболонки, ребристі куполи, вантові, площинні та просторові системи.

Більшість великопролітних покрівель мають прямокутну поверхню, проте театральні, кон­цертні і спортивні зали, виставкові павільйони мо­жуть бути круглої або овальної форми. Ці бу­динки не є об'єктами масового будівництва, їхні архітектурно-конструктивні рішення індивіду­альні, що обмежує застосування типових кон­струкцій.

Основним навантаженням великопролітних по­крівель споруд є власна маса, тому головною умо­вою економічного проектування є зменшення власної маси конструкцій покриття. У таких кон­струкціях доцільно застосовувати сталі підвище­ної міцності, алюмінієві сплави, попередньо на­пружені несучі конструкції. Використовують також легкі конструкції та матеріали для покрі­вель такого типу, як сталевий профільований на­стил, армоцементні, армопінобетонні та армосилі - катні плити, сталеві й алюмінієві покрівельні па­нелі прогоном 12 м і більше з використанням по­переднього напруження.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.