Металеві конструкції

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Основні переваги таких ферм — металомісткість, знижена до 10 % порівняно з фермами із парних кутників, зменшена трудомісткість за рахунок розташування зварних швів на стінці тавра без або з додатковою фасонкою, а також підвищена стійкість проти корозії. Конструкції вузлів ферм з поясами з таврів зображені на рис. 6.16. У по­ясах з прокатних широкополичкових таврів центрувальну вісь поясів доцільно розташувати на відстані zu або tf + г з округленням до 5 мм, де tf — товщина полички; г — радіус спряження стінки тавра з поличкою.

Підбирають переріз стисненого верхнього поя­су у такій послідовності.

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИПопередньо приймають габаритні розміри тав­ра h і b у межах 1/15—1/25 довжини і за цими параметрами вибирають наближений номер тавра. Далі орієнтовно знаходять радіуси інерції іх та іу згідно з рекомендацією іх — 0,27h; іу = 0,23Ь.

1-1

Рис. 6.13. Опорні вузли з прикріпленням ферм до колони збоку: а — опирання на крайню; б — на середню колону.

Маючи розрахункову довжину, обчислюють гнуч­кість Хх та відповідно коефіцієнт поздовжнього згину і визначають потрібну площу поперечного перерізу за формулою (6.5), в якій приймаємо у,. = = 0,95 — для стиснених елементів верхнього поя­су ферм. З таблиці сортаменту за знайденими ве­личинами h, Ъ, Аса1 уточнюємо номер тавра і ви­конуємо остаточну перевірку стійкості поперечно­го перерізу тавра в такій послідовності:

У

(6.7)

О =

Лшах

1=1 /і 1ІІ 1ЄІ, і/ 11із

Далі перевіряємо умову N

УсК ■

Фтіп-^саі

Розрахунок вважають закінченим та економіч­но виправданим, якщо напруження не перевищує ±5 % розрахункового опору сталі тавра.

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Накладка

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

2-2

Стиковий кутник

5-5

Заводський Монтажний

ШОВ ШОВ

Ху

/Тл

Монтажний Заводський = шов

Рис. (і.14. Монтажні стики верхнього та нижнього поясів ферм: а — :і кутникогшми; б — :ї листовими стиковими накладками.

1-І

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Накладка

Рис (і. 15. Проміжні ну.'іли типових ферм («1-і-, с). конструкцій :)Ч:дпу пальних н. такок (d).

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

-Ul

Рис. 6.16. Вузли ферм з тавровими поясами.

AN=N2~N!

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Рис. 6.17. Вузли ферм з труб.

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Рис. 6.18. Деталі кріплення труби-розкосу до труби-поясу: а — повним перерізом; б — частковим перерізом.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.