Металеві конструкції

ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ БАЛОК

Основними напрямами розвитку конструкцій, зокрема металевих, є зменшення їх матеріало­місткості, трудомісткості та вартості. Розглянемо, яким чином вирішуються ці завдання у балкових конструкціях.

Зменшенню трудомісткості найбільш ради­кально сприяє запровадження та розширення прокатування великорозмірних профілів (у тому числі широкополичкових). Після прокатування от­римуємо практично готову до застосування балку. Необхідно лише розрізати прокатний профіль на елементи потрібної довжини та прикріпити опорні і, при необхідності, проміжні ребра жорсткості. Такі балки є найдешевшими.

Запровадження сортаменту зварних двотавро­вих профілів з метою їх виготовлення на пото­кових лініях спеціалізованих заводів супровод­жується значним зменшенням трудомісткості та вартості, оскільки створює передумови для ши­рокої механізації та автоматизації технологічних процесів, масового використання високопродук­тивних способів з'єднання на основі автоматич­ного зварювання.

Трудомісткість і вартість балок зменшуються при використанні однобічних зварних швів та односторонніх ребер жорсткості, широке засто­сування яких рекомендоване в останній редакції норм (СНиП П-23-81*). Запроваджуються у ви­робництво балки, у стінках яких проміжні ребра жорсткості виштампувані.

Для невеликих прольотів і навантажень ви­сокоефективними є балки з гнутих профілів (на­приклад, прогони з гнутих швелерів), виробницт­во яких останнім часом інтенсивно зростає. По­рівняно з прокатними елементами гнуті профілі потребують менше металу.

ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ БАЛОК

ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ БАЛОК

Рис. 5.19. Конструкція стику зварної Салки на болтах.

Зменшену металомісткість мають також балки з перфорованими стінками та балки, в яких ви­
користовують сталі підвищеної й високої міцності (бісталеві та попередньо напружені).

Застосування алюмінієвих сплавів суттєво зменшує масу конструкцій. Але при цьому висока вартість матеріалу негативно позначається на техніко-економічних показниках. Використовува­ти такі конструкції доцільно тоді, коли повністю реалізуються їх особливості: висока корозійна стійкість, немагнітність, відсутність іскор при уда­рах тощо.

Ефективно зменшити металомісткість кон­струкцій можна, замінивши дефіцитний метал більш доступним і недорогим матеріалом, напри­клад, бетоном (сталезалізобетонні та сталебетонні балки).

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.