Металеві конструкції

ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ БАЛОК

Основними напрямами розвитку конструкцій, зокрема металевих, є зменшення їх матеріало­місткості, трудомісткості та вартості. Розглянемо, яким чином вирішуються ці завдання у балкових конструкціях.

Зменшенню трудомісткості найбільш ради­кально сприяє запровадження та розширення прокатування великорозмірних профілів (у тому числі широкополичкових). Після прокатування от­римуємо практично готову до застосування балку. Необхідно лише розрізати прокатний профіль на елементи потрібної довжини та прикріпити опорні і, при необхідності, проміжні ребра жорсткості. Такі балки є найдешевшими.

Запровадження сортаменту зварних двотавро­вих профілів з метою їх виготовлення на пото­кових лініях спеціалізованих заводів супровод­жується значним зменшенням трудомісткості та вартості, оскільки створює передумови для ши­рокої механізації та автоматизації технологічних процесів, масового використання високопродук­тивних способів з'єднання на основі автоматич­ного зварювання.

Трудомісткість і вартість балок зменшуються при використанні однобічних зварних швів та односторонніх ребер жорсткості, широке засто­сування яких рекомендоване в останній редакції норм (СНиП П-23-81*). Запроваджуються у ви­робництво балки, у стінках яких проміжні ребра жорсткості виштампувані.

Для невеликих прольотів і навантажень ви­сокоефективними є балки з гнутих профілів (на­приклад, прогони з гнутих швелерів), виробницт­во яких останнім часом інтенсивно зростає. По­рівняно з прокатними елементами гнуті профілі потребують менше металу.

ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ БАЛОК

ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ БАЛОК

Рис. 5.19. Конструкція стику зварної Салки на болтах.

Зменшену металомісткість мають також балки з перфорованими стінками та балки, в яких ви­
користовують сталі підвищеної й високої міцності (бісталеві та попередньо напружені).

Застосування алюмінієвих сплавів суттєво зменшує масу конструкцій. Але при цьому висока вартість матеріалу негативно позначається на техніко-економічних показниках. Використовува­ти такі конструкції доцільно тоді, коли повністю реалізуються їх особливості: висока корозійна стійкість, немагнітність, відсутність іскор при уда­рах тощо.

Ефективно зменшити металомісткість кон­струкцій можна, замінивши дефіцитний метал більш доступним і недорогим матеріалом, напри­клад, бетоном (сталезалізобетонні та сталебетонні балки).

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.