Металеві конструкції

ЦЕНТРОВО — ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

Вважають, що несучу здатність трубобетонний елемент втрачає тоді, коли в трубі виникають напруження текучості. Це приблизно відповідає відносним поздовжнім деформаціям 0,002...0,003.

Під час розрахунку несучої здатності центро­во-стисненого трубобетонного елемента слід до­тримуватися умови

Nsbt < ybs (R*bAb + уs2RA), (12.5)

Де Щ — розрахунковий опір бетону у трубобетоні; Rs — розрахунковий опір сталі; Ybs — коефіцієнт умови роботи бетону й труби, що дорівнює 1,1; Ys2 — коефіцієнт умови роботи сталі труби, що враховує зменшення розрахункового опору сталі труби при складному напруженому стані і дорів­нює 0,9; Аь, As — площі поперечного перерізу бе­тонного ядра та сталевої труби.

При розрахунку трубобетонних елементів на центральне стиснення ексцентриситет не має пе­ревищувати значень випадкових ексцентриситетів.

Для коротких позацентрово-стиснених трубо­бетонних елементів (l0/de < 5) формула має виг­ляд

Nsht < dl (R*bAb + ys2RsAs), (12.6) щ + 4e0

Де e0 — ексцентриситет діючого поздовжнього зу­силля відносно центра ваги наведеного перерізу, що визначається як сума двох ексцентриситетів: отриманого зі статичного розрахунку конструкції та випадкового; сі,- — внутрішній діаметр труби (діаметр бетонного ядра).

Гнучкі позацентрово-стиснені елементи

> 5j розраховують за формулою

N < <peNred, (12.7)

Де Nrecі — несуча здатність центрово-стисненого елемента; фе — коефіцієнт поздовжнього згину при позацентровому стисненні, що залежить від зведеної гнучкості Xred та зведеного ексцентри­ситету ered.

Зведена гнучкість

_________________________ 210

Ared - - -. .. , (12.8)

DtV 0,5------------------------------------

1 +

X

Де 10 — розрахункова довжина елемента; vp, у — коефіцієнти, що враховують співвідношення ме­ханічних характеристик бетону та сталі в гра­ничному стані, їх визначають за табл. 12.3.

Таблиця 12.3

Значення коефіцієнтів % ' Ф

Коефі­цієнт

Клас бетону за міцністю на стиснення

В12,5

В15

B20

B25

ВЗО

B35

В40

В45

X ¥

0,095 1,47

0,100 1,46

0,142 1,43

0,159 1,40

0,177 1,37

0,193 1,30

0,208 1,23

0,225 1,19

Відносний ексцентриситет визначають за фор­мулою

ЦЕНТРОВО - ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

2en

ЦЕНТРОВО - ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

^red

ЦЕНТРОВО - ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

Рис. 12.2. Розрахункова схема поперечного перерізу трубобетонного елемента при роботі на згин.

10 20 ЗО 40 50 60 70 80 r/t Рис. 12.3. Значення кута а при згині.

-

(12.9)

0,25

0,5

1 + ЦрЬ

Для випадків, коли ered <0,1, коефіцієнт поз­довжнього згину фе визначають за табл. 12.4.

Таблиця 12.4

Значення коефіцієнта (ре

Ked

<pt для класу бетону

Ф(. для класу бетону

B20

B45

B20

B45

10

0,968

0,988

70

0,728

0,800

20

0,963

0,974

80

0,654

0,731

30

0,931

0,950

90

0,591

0,663

40

0,888

0,922

100

0,527

0,588

50

0,850

0,893

110

0,461

0,518

60

0,791

0,852

120

0,400

0,450

При більших значеннях ексцентриситету для обчислення фе користуються табл. 74 СНиП 2-23- 81*. При цьому зведену гнучкість Хєї та відносний ексцентриситет т визначають за формулами

(12.10)

Де X = l0/ired;

А„. +

NR

Mef = Г)ш,

Тут т] приймають за табл. 73 СНиП 2-23-81*:

EAred

Т =

С, red

Металеві конструкції

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Кованые козырьки, перила, навесы

Кованые конструкции для оригинальных архитектурных решений   Изящные кованые козырьки, перила, навесы придают неповторимость фасадам домов, площадкам перед зданиями, зонам отдыха. Изготовленные по заказам в специализированной компании, они надежно служат …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.