Металеві конструкції

ЦЕНТРОВО — ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

Вважають, що несучу здатність трубобетонний елемент втрачає тоді, коли в трубі виникають напруження текучості. Це приблизно відповідає відносним поздовжнім деформаціям 0,002...0,003.

Під час розрахунку несучої здатності центро­во-стисненого трубобетонного елемента слід до­тримуватися умови

Nsbt < ybs (R*bAb + уs2RA), (12.5)

Де Щ — розрахунковий опір бетону у трубобетоні; Rs — розрахунковий опір сталі; Ybs — коефіцієнт умови роботи бетону й труби, що дорівнює 1,1; Ys2 — коефіцієнт умови роботи сталі труби, що враховує зменшення розрахункового опору сталі труби при складному напруженому стані і дорів­нює 0,9; Аь, As — площі поперечного перерізу бе­тонного ядра та сталевої труби.

При розрахунку трубобетонних елементів на центральне стиснення ексцентриситет не має пе­ревищувати значень випадкових ексцентриситетів.

Для коротких позацентрово-стиснених трубо­бетонних елементів (l0/de < 5) формула має виг­ляд

Nsht < dl (R*bAb + ys2RsAs), (12.6) щ + 4e0

Де e0 — ексцентриситет діючого поздовжнього зу­силля відносно центра ваги наведеного перерізу, що визначається як сума двох ексцентриситетів: отриманого зі статичного розрахунку конструкції та випадкового; сі,- — внутрішній діаметр труби (діаметр бетонного ядра).

Гнучкі позацентрово-стиснені елементи

> 5j розраховують за формулою

N < <peNred, (12.7)

Де Nrecі — несуча здатність центрово-стисненого елемента; фе — коефіцієнт поздовжнього згину при позацентровому стисненні, що залежить від зведеної гнучкості Xred та зведеного ексцентри­ситету ered.

Зведена гнучкість

_________________________ 210

Ared - - -. .. , (12.8)

DtV 0,5------------------------------------

1 +

X

Де 10 — розрахункова довжина елемента; vp, у — коефіцієнти, що враховують співвідношення ме­ханічних характеристик бетону та сталі в гра­ничному стані, їх визначають за табл. 12.3.

Таблиця 12.3

Значення коефіцієнтів % ' Ф

Коефі­цієнт

Клас бетону за міцністю на стиснення

В12,5

В15

B20

B25

ВЗО

B35

В40

В45

X ¥

0,095 1,47

0,100 1,46

0,142 1,43

0,159 1,40

0,177 1,37

0,193 1,30

0,208 1,23

0,225 1,19

Відносний ексцентриситет визначають за фор­мулою

ЦЕНТРОВО - ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

2en

ЦЕНТРОВО - ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

^red

ЦЕНТРОВО - ТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

Рис. 12.2. Розрахункова схема поперечного перерізу трубобетонного елемента при роботі на згин.

10 20 ЗО 40 50 60 70 80 r/t Рис. 12.3. Значення кута а при згині.

-

(12.9)

0,25

0,5

1 + ЦрЬ

Для випадків, коли ered <0,1, коефіцієнт поз­довжнього згину фе визначають за табл. 12.4.

Таблиця 12.4

Значення коефіцієнта (ре

Ked

<pt для класу бетону

Ф(. для класу бетону

B20

B45

B20

B45

10

0,968

0,988

70

0,728

0,800

20

0,963

0,974

80

0,654

0,731

30

0,931

0,950

90

0,591

0,663

40

0,888

0,922

100

0,527

0,588

50

0,850

0,893

110

0,461

0,518

60

0,791

0,852

120

0,400

0,450

При більших значеннях ексцентриситету для обчислення фе користуються табл. 74 СНиП 2-23- 81*. При цьому зведену гнучкість Хєї та відносний ексцентриситет т визначають за формулами

(12.10)

Де X = l0/ired;

А„. +

NR

Mef = Г)ш,

Тут т] приймають за табл. 73 СНиП 2-23-81*:

EAred

Т =

С, red

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.