Металеві конструкції

ЦЕНТРОВО-РОЗТЯГНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ

Робота центрово-розтягненого елемента під на­вантаженням описується діаграмою розтягу ме­талу. Розрахунок таких елементів виконують за формулою

N

O = ~<Ry - уг, (3.5)

Де N — осьове зусилля розтягу; Ап — площа поперечного перерізу стержня нетто за вираху­ванням усіх змін перерізу, отворів тощо.

Розрахунок міцності розтягнених елементів, у яких під час експлуатації допускаються плас­тичні деформації, для сталей зі співвідношенням Rn

— > Rt. можна виконати за формулою Yu

(3.6)

А

Yu

У цьому випадку доцільно використовувати сталі, які мають великі запаси пластичних де­формацій.

У центрово-розтягнених елементах складеного перерізу, які утворені кількома прокатними про­філями (наприклад, двома швелерами, з'єднаними у двотавровий чи замкнений прямокутний пере­різ, двома кутниками, що утворюють тавровий чи хрестовий переріз), крок прокладок або інших з'єднувальних елементів не повинен перевищу­вати 80г, де г — найменший радіус інерції ок­ремого профілю.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.