Металеві конструкції

БУНКЕРИ

Бункерами називаються місткості для зберігання та перевантаження сипких матеріалів.

Розрізняють бункери пірамідальні (з плоскими стінками), гнучкі і круглі. Для зберігання великої кількості сипких матеріалів застосовуються під­вісні бункери з гнучкими стінками параболічного обрису.

На рис. 9.10 зображена конструктивна схема і деталі прямокутного бункера. Конструкція бун­кера складається із вертикальних балок і кут - никових ребер, на які спираються ребра жорст­кості із кутників і стіни. Стінки бункера роблять з листів товщиною не менше 8 мм. Стінка від тиску сипкого тіла працює на згин у прольоті між ребрами жорсткості.

Бункери з плоскими стінками розраховують на дію навантаження: від маси конструкцій 1... 1,2 кН/м2, снігового, вітрового навантаження, тимчасового на­вантаження на перекриття до 4 кН/м2, а також від тиску сипкого матеріалу.

Розрахункове значення вертикального qx і го­ризонтального qy тисків, що діють на лист стінки на глибині х від поверхні сипкого тіла:

Чх YcYx>

Яу = УсУх tg2(45 - ф/2), (9.31)

Де Yc = 1.3 — коефіцієнт надійності щодо пере­вантаження; Y — густина сипкого матеріалу; <р — кут природного відкосу сипкого матеріалу.

Обшивку воронки розраховують на згин з роз­тягом, як пластину, під дією нормального до її поверхні тиску сипкого матеріалу:

Q = qx cos2 О. + qy sin2 a,

Де a — кут нахилу площини воронки до гори­зонту.

Горизонтальні ребра жорсткості з кутників розраховують як балки, на які припадає частина тиску сипкого тіла.

Гнучкі бункери призначені для зберігання ве­ликих обсягів сипких матеріалів. Вони мають виг­ляд підвішеної параболічної оболонки, яка працює головним чином на розтяг.

Формулою

БУНКЕРИ

Рис. 9.11. Розрахункова схема гнучкого бункера.

(9.33)

Найбільша ордината кривої навантаження буде на середині прольоту

5

^max ^ YcY/>

Де Yc = 1>2 — коефіцієнт надійності щодо наван­таження.

Складові реакції у точці підвісу бункера мають вигляд:

(9.35)

F Iі

*■ max1,

З/

F І

Max1.

(9.36)

Повне зусилля розтягу N (Т), яке припадає на одиницю довжини бункера в місці його прикріп­лення до балки,

N = V Fl + F'i.

Товщину стінки бункера визначають з умови міцності зварних стикових швів при з'єднанні листів оболонки:

N

(9.38) P^/YcY/Кгшу

У поздовжньому напрямку оболонка бункера під­вішується до балок, які опираються на колони. При значній довжині бункера ставляться про­міжкові поперечні жорсткі діафрагми у вигляді горизонтальних балок або ферм, що сприймають горизонтальну складову реакції Fh (Н).

Металеві конструкції

Листовой металл для изготовления строительных сооружений от сайта savvats.com.ua.

Листовой металл относится к самым лучшим конструкционным материалам из известных человечеству. На протяжении десятилетий он зарекомендовал себя, как универсальное средство для придания прочности самым разнообразным изделиям и строительным объектам.

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.