Металеві конструкції

БУНКЕРИ

Бункерами називаються місткості для зберігання та перевантаження сипких матеріалів.

Розрізняють бункери пірамідальні (з плоскими стінками), гнучкі і круглі. Для зберігання великої кількості сипких матеріалів застосовуються під­вісні бункери з гнучкими стінками параболічного обрису.

На рис. 9.10 зображена конструктивна схема і деталі прямокутного бункера. Конструкція бун­кера складається із вертикальних балок і кут - никових ребер, на які спираються ребра жорст­кості із кутників і стіни. Стінки бункера роблять з листів товщиною не менше 8 мм. Стінка від тиску сипкого тіла працює на згин у прольоті між ребрами жорсткості.

Бункери з плоскими стінками розраховують на дію навантаження: від маси конструкцій 1... 1,2 кН/м2, снігового, вітрового навантаження, тимчасового на­вантаження на перекриття до 4 кН/м2, а також від тиску сипкого матеріалу.

Розрахункове значення вертикального qx і го­ризонтального qy тисків, що діють на лист стінки на глибині х від поверхні сипкого тіла:

Чх YcYx>

Яу = УсУх tg2(45 - ф/2), (9.31)

Де Yc = 1.3 — коефіцієнт надійності щодо пере­вантаження; Y — густина сипкого матеріалу; <р — кут природного відкосу сипкого матеріалу.

Обшивку воронки розраховують на згин з роз­тягом, як пластину, під дією нормального до її поверхні тиску сипкого матеріалу:

Q = qx cos2 О. + qy sin2 a,

Де a — кут нахилу площини воронки до гори­зонту.

Горизонтальні ребра жорсткості з кутників розраховують як балки, на які припадає частина тиску сипкого тіла.

Гнучкі бункери призначені для зберігання ве­ликих обсягів сипких матеріалів. Вони мають виг­ляд підвішеної параболічної оболонки, яка працює головним чином на розтяг.

Формулою

БУНКЕРИ

Рис. 9.11. Розрахункова схема гнучкого бункера.

(9.33)

Найбільша ордината кривої навантаження буде на середині прольоту

5

^max ^ YcY/>

Де Yc = 1>2 — коефіцієнт надійності щодо наван­таження.

Складові реакції у точці підвісу бункера мають вигляд:

(9.35)

F Iі

*■ max1,

З/

F І

Max1.

(9.36)

Повне зусилля розтягу N (Т), яке припадає на одиницю довжини бункера в місці його прикріп­лення до балки,

N = V Fl + F'i.

Товщину стінки бункера визначають з умови міцності зварних стикових швів при з'єднанні листів оболонки:

N

(9.38) P^/YcY/Кгшу

У поздовжньому напрямку оболонка бункера під­вішується до балок, які опираються на колони. При значній довжині бункера ставляться про­міжкові поперечні жорсткі діафрагми у вигляді горизонтальних балок або ферм, що сприймають горизонтальну складову реакції Fh (Н).

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.