Металеві конструкції

БІСТАЛЕВІ БАЛКИ

З метою зменшення витрат матеріалу все ширше використовують сталі підвищеної міцності. Але оскільки ці сталі мають більшу вартість (у зв'яз­ку із застосуванням легувальних компонентів і ускладненням технології виплавлення та прока­тування), їх використання доцільне лише у найбільш напружених елементах перерізу. У балках такими елементами є полички у середній частині прольоту — зоні дії найбільших згиналь­них моментів. Менш напружені приопорні ді­лянки поличок і стінку виконують зі звичайної маловуглецевої сталі. Ці балки називають біста - левими (рис. 5.20).

Особливістю роботи таких балок є те, що у зоні дії максимального згинального моменту матеріал стінк-и працює за межею текучості. Епюра нормальних напружень у перерізі складна (рис. 5.20, г). Напруження у поличках досягають більших значень, ніж у стінці, а текучість сталі стінки (через нижче значення межі текучості) спостерігається ще за пружної роботи матеріалу поличок. Беручи до уваги можливі несприятливі відхилення міцності сталей (рис. 5.20, б), вважа­ють, що межі текучості матеріалів дорівнюють їх розрахунковим опорам і відповідно позначають для маловуглецевої сталі стінки Ry(W), а для ви­

Сокоміцної частини поличок

Несучу здатність такого перерізу можна за­писати як суму згинальних моментів, які сприй­маються поличками Mj та стінкою Mw:

M = Mf+Mw.

Згинальний момент Mf дорівнює добуткові рів - нодійної напружень Nj у кожній з поличок — Aj х х Rytj) на плече прикладення цих рівнодійних z:

Mf = Af-RyU)-z.

М„

Аналогічно знаходять згинальний момент, який сприймається стінкою. Попередньо доповни­мо кожну з трапецієподібних епюр напружень у стінці до прямокутної. Згинальний момент, що відповідатиме такій прямокутній епюрі:

' Ry(tv) ' ^w 1

Таким чином, економія матеріалу досягається не тільки за рахунок застосування у поличках сталі підвищеної міцності, але й повнішого ви­користання міцності сталі стінки.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.